Hopp til innhold

IKT i utdanning

Fra Wikibøker – frie læremidler
IKT i utdanning


Hovedhensikten med å lage denne nettbaserte læreboken er for å gi en oppdatert oversikt over relevant innhold innenfor området IKT i utdanning. Målgruppen er først og fremst lærere. Tanken er at hvem som helst kan være med å utvikle kunnskap om dette temaet på en enkel måte.

Fullverdige video-,bilde- og tekstressurser klare for bruk i undervisningen[rediger]

NB! I løpet av våren 2011 vil vi velge et nytt design for prosjektet IKT i utdanning. Vi har bestemt oss for å dele aktivitetene opp i flere ulike lærebokprosjekt. Den nye inndelingen tar utgangspunkt i de forskjellige skolefagene. Se her:

Pedagogisk bruk av IKT[rediger]

En ny hverdag for de minste?
Barn og unges databruk


Pedagogisk bruk av IKTEngelsk[rediger]

Engelsk


Informasjon til deg som vil jobbe med nettbok om IKT i utdanning[rediger]

  • Hvem som helst kan være med å videreutvikle boken.
  • Hvis du sletter mye innhold i en artikkel bør du begrunne dette på diskusjonssiden.
  • Du må bruke dine egne ord og formuleringer i artikkelteksten. Husk alltid å oppgi kilder til slutt i artikkelen. Du bør følge disse retningslinjene for bruk av referanser og litteratur

Deltakere i prosjektet[rediger]

  • Studenter på studiet IKT for lærere ved Høgskolen i Østfold jobber hvert år med å videreutvikle denne boken (vår 08, vår 09, vår 10, vår 11, vår 12).
  • Oversikt over noen av de tidligere bidragsyterne i prosjektet (mest fra vår 08) finner dere her.

Omtale av dette prosjektet[rediger]

  • Gruppeblogg der studenter ved Høgskolen i Østfold gir uttrykk for hva de synes om å jobbe med dette prosjektet. Mange positive kommentarer (vår 09)
  • Baltzersen, Rolf K. Det wikipedianske klasserommet. Kjennetegn ved digitale læringsomgivelser som er preget av radikal åpenhet og gjenbruk av studentarbeider. Innlegg på konferansen "Digitale utfordringer" arrangert av Norgesuniversitetet. Sted er Grand Hotel i Oslo. 25. mars. Lysbilder
  • Baltzersen, Rolf K. Med wiki og blogg i lærerutdanningen. Innlegg på NVU-konferansen . "Deling og samarbeid på nett" Sted. Trondheim. 17.mars. Lysbilder.
  • Baltzersen, Rolf K. Wikipediansk læringsmiljø i Østfold. Forum for fjernundervisning 1, (s. 12-13). Oslo: Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning.
  • Synnevåg, Marit C (2008) Deling av digitale læringsressurser i høyere utdanning - en caseanalyse. Noregsuniversitetets skriftserie nr. 1/2008. Tromsø: Noregsuniversitetet. Les kapittel 6.5 i rapporten her


Du kan også få oversikt over undervisningsoppleggene gjennom: