Hopp til innhold

IKT i utdanning/Samleside for anbefalt litteratur

Fra Wikibøker – frie læremidler

- Baltzersen, Rolf K. (2006). Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy. Elstad,Eyvind og Are Turmo (Red). Læringsstrategier. Søkelys på lærerens prakis. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 8 = s.145-163 (18 sider – er lagt ut i Brage) Rapport Nøkkelord for artikkelen: navigeringsstrategier, evalueringsstrategier.

- Baltzersen, Rolf K. (2007) Modeller på villspor? Kan Cubans modelltenkning gi oss en bedre forståelse av implementeringstenkningen i norsk IKT-orientert skolesatsning? Halden: Høgskolen i Østfold (HiØ. Rapport. 2007:15 Rapport (lesedato 020108)

- Baltzersen, Rolf K., Tolsby, H. (2008) Det wikipedianske klasserommet. Refleksjoner rundt hva som kjennetegner en radikalt synlig læringsomgivelse. Artikkel i rapportserie for Norgesuniversitetet. Forventet publisering i juni (artikkel blir sendt til dere på e-post).

- Baltzersen, Rolf K (2007). IKT - mirakelkur eller tynn suppe? En kritisk analyse av sentrale teknologibegreper innenfor skolefeltet Halden: Høgskolen i Østfold (HiØ. Rapport. 2007:9) Rapport (lesedato 270807)

- Baltzersen, Rolf K., Tolsby, Håkon og Hanne Schou Røising (2007). Iboende pedagogikk eller "black box"? En pedagogisk analyse av 3 læringsplattformer med utgangspunkt i deres tekniske arkitektur. Halden: Høgskolen i Østfold (HiØ. Rapport. 2007:5) Rapport (lesedato 270407)

- Hauge, Trond Eiliv, Lund, Andreas, Vestøl, Jon Magne: (2007) Undervisning i endring - IKT, aktivitet og design. Abstrakt forlag

- Kunnskapsløftet (2006). Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet. Læreplan Nøkkelord for læreplanen: bruk av digitale verktøy i forskjellige fag, krav om kunnskaper i forhold til opphavsrett og personvern.

- Owen, Martin Grant, Lyndsay, Sayers Steve og Keri Facer (2006) Social software and learning Bristol, UK: Futurelab (36 sider) Rapport

- Schofield, J. & A. L. Davidson (2003). The Impact of Internet Use on Relationships Between Teachers and Students. I: Mind, Culture and Activity, vol. 10, nr. 1, s.62-79