Hopp til innhold

IKT i utdanning/Mellomtrinnet/IKT i engelsk/Eksterne ressurser

Fra Wikibøker – frie læremidler
  • Lese, snakke, skrive, regne, og bruke digitale verktøy i engelskfaget
    iknowthat.com er et nettsted med faglig nivå som passer til barn fra 2-12 år. Det er et fargerikt og veldig bra nettsted, med alle mulige aktiviteter som kan brukes tverrfaglig i både engelsk og f.eks. matematikk.
  • Glosetyggeren er et nettsted for å lage egne digitale gloseprøver.