IKT i utdanning/Småskoletrinnet/IKT i norsk/Bruk av digitale verktøy til høytlesing

Fra Wikibøker – frie læremidler

Fra Kunnskapsløftet[rediger]

Kunnskapsløftet

Å kunne lese er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Om norskfaget står det spesifikt: ” Å kunne lese i norsk er en grunnleggende ferdighet som norskfaget tar et særskilt ansvar for gjennom den første leseopplæringen og den videre leseopplæringen som foregår gjennom hele det 13-årige løpet. Lesing er både en ferdighet og en kulturell kompetanse. Lesing er avhengig av kulturforståelse, og samtidig utvikler lesing kulturforståelse. Gjennom lesing får elevene del i tekstkulturen, og kan utvikle evnen til å tolke og forstå ulike tekster. Dermed får de erfaring som gir mulighet for læring og opplevelse og for å forstå seg selv og samfunnet”.


Å la elever lage sin egen digitale eventyrbok[rediger]

Lesing

Et viktig spørsmål blir hvordan man kan motivere elevene til å lese mer for å bli gode lesere. Her følger en beskrivelse av et lesetreningsopplegg for andre årstrinn der elevene skal lage sin egen digitale eventyrbok. Dette opplegget kan også brukes på ulike årstrinn ved å bruke andre tekster.

For at elevene skal øve seg på å bli gode lesere, er det nyttig å ta lydopptak når de leser og la dem høre på dette etterpå. Til dette prosjektet plukker man ut noen eventyr man ønsker å jobbe med. Disse kan deles i passe avsnitt for barna, slik at alle får noe de skal øve skikkelig på. Her kan mengden tilpasses det nivået elevene befinner seg på. Når elevene har øvd, bruker man et lydopptaksprogram (for eksempel Audacity eller Windows MovieMaker) til lydopptak. Elevene får høre på seg selv etterpå. Enkelte får en aha-opplevelse og ønsker å øve mer, mens andre er fornøyd med resultatet. Her er det viktig at læreren er med og styrer slik at resultatene blir så bra som mulig.

En slik digital eventyrbok trenger illustrasjoner. Disse kan elevene bidra med selv. Her er det mange muligheter. De kan tegne ulike scener fra eventyret og skanne inn tegningene. De kan lage figurer som kan fotograferes eller de kan lage animasjonsfilm. Dette materialet kan man så legge inn i Photostory eller MovieMaker. Her bør elevene sørge for at tekst og illustrasjoner passer sammen. Erfaring viser at sluttresultatet ofte blir en populær bok som elevene gjerne ser og hører på mange ganger.

Dette er et prosjekt der alle kan oppleve å lykkes. De som ikke er så gode lesere, kan få en kortere tekst som de har mulighet til å mestre. Jeg tror elever blir motivert til å lese mer når de får være med på et vellykket prosjekt som de kan føle stolthet over.

Valg av eventyr[rediger]

Eventyr

Det finnes mange norske folkeeventyr som man kan bruke. H.C.Andersen har skrevet mange fantastiske eventyr. Det er laget en ressursside om ham av Ragnar Arntzen som anbefales! Her er lenker til andre sider der man kan finne eventyr:


Asbjørnsen og Moe[rediger]

To av våre mest kjente norske eventyrsamlere er Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe. De reiste rundt i landet på midten av 1800-tallet og samlet muntlige eventyr, som siden ble utgitt i ulike samlete verk. Hvordan de ble kjent og hvordan deres vennskap utviklet seg kan du finneher På deres reise rundt i Norge fikk de stadig kritikk for sin fortellermåte og måten å fremstille eventyrene på. Jørgen Moe måtte forsvare seg overfor kritikerne. To av de mest kjente eventyrene de samlet var Bukkene Bruse og Sjuende far i huset


Utstyr til dette prosjektet[rediger]

  • PC med Windows MovieMaker
  • Webkamera eller fotoapparat
  • Skanner
  • Mikrofon

OBS!
Windows MovieMaker har en lei tendens til å "kræsje" med jevne mellomrom. Dette er svært frustrerende når man holder på å lage bilde/filmpresentasjoner. Så Photo Story 3 for Windows kan anbefales som et alternativ. Den har ikke alle funksjonene til Windows MovieMaker, men den fungerer absolutt bra til enkle bilde/filmpresentasjoner.

Bildedatabase for norske eventyr[rediger]