Hopp til innhold

IKT i utdanning/Pedagogisk bruk av IKT

Fra Wikibøker – frie læremidler

Her finner du en oversikt over ulike artikler som er relatert til pedagogisk bruk av teknologi i undervisningen. Det er lagt vekt på å gi en oversikt over en rekke av de ulike digitale verktøyene man kan bruke i undervisningen.


Hva er web 2.0?

[rediger]

Web 2.0 blir gjerne brukt som samlebetegnelse for nye interaktive tjenester på internett. Kvaliteten er avhengig av aktiv deltakelse fra mange brukere. Tjenestene er kjennetegnet av åpen kommunikasjon mellom brukerne, med frihet til å dele og gjenbruke materiale. Åpenheten gjør at enhver internettbruker kan delta og bidra i innholdsproduksjonen. I det som nå blir betegnet som Web 1.0 var innholdsproduksjonen kjennetegnet av en toppstyrt modell, hvor redaktører og spesielt kyndige brukere fungerte som produsenter. Med Web 2.0 ble dette bildet endret, og en rekke forskjellige verktøy har satt vanlige brukere i stand til å enklere produsere og dele innhold. Eksempler på slike sider er Youtube, som muliggjør deling av videosnutter, MySpace som muliggjør deling av primært musikk og annen informasjon, og Wikipedia som setter brukere i stand til enkelt å produsere og redigere leksikonartikler.

Det sosiale perspektivet

[rediger]
Hovedartikkel: Sosiale nettsteder

Web 2.0-tjenester baserer seg i stor grad på et sosialt samspill mellom brukerne. I dag finnes det et stort antall såkalt sosiale nettsteder, og selv om det er individuelle forskjeller disse sidene i mellom, bærer de med seg en del forskjellige likhetstrekk. Noen av disse likhetstrekkene er gjerne

 • Profilside. En slik side inneholder gjerne vekslende grad av personlig informasjon om brukeren. Dette kan være alt fra favorittfilmer og -bøker, til sivil status og utdanningsinformasjon.
 • Bloggfunksjonalitet. Gjerne i tett sammenheng med profilsiden, har brukere mulighet til å publisere innlegg i tilknytning til sin profil. Enkelte nettsteder tillater også publisering av bilder, videofiler og hyperlenker.
 • Venneoversikt. Dette er en oversikt over andre brukere på plattformen, som brukeren har valgt å knytte opp mot sin profil.

Delingsperspektivet

[rediger]

Delingsperspektivet går hånd i hånd med det sosiale aspektet ved Web 2.0. Med delingsperspektivet her mener vi at de aller fleste tjenestene som karakteriseres som Web 2.0, innebærer en eller flere funksjoner for å dele innhold. Det kan enten være å dele innhold internt på et nettsted, som når man laster opp bilder til Facebook-profilen sin, eller det kan være deling eksternt, som ved opplasting av en videosnutt til Youtube. Det er gjort svært enkelt å dele innhold, noe som også kan gå på bekostning av privatlivet. Et nytt nettsted med mange videoressurser er Khan Academy

Er pedagogisk bruk av web 2.0 bra?

[rediger]

Det er sannsynligvis bare et spørsmål om tid før Web 2.0-verktøy for alvor blir tatt i bruk innenfor utdanningssektoren. Kjennetegnet ved de nye løsningene er at de er klart forankret i bruk av det åpne nettet der alle har tilgang. Disse løsningene vil utgjøre et viktig supplement (kanskje alternativ) til de monolittiske, lukkede læringsplattformene der alt innhold skal være samlet på ett sted. Denne type teknologier vil kunne gjøre det enklere å sette den lærende selv (studentene) i sentrum. Man kan tenke seg at studenten selv i større grad pragmatisk plukker mellom ulike teknologier som gir best verdi og fleksibilitet for brukeren (IKT for lærere 2007). Mer personlige læringsomgivelser vil kunne utfordre dagens LMS, som stor grad bygger på tanken om at “en størrelse passer alle”.

Ved å la elever selv bidra i utviklingen av lærestoffet, vil man kunne styrke arbeidsmotivasjonen. I en rekke artikler blir det vist til hvordan elever, studenter og lærere kan bruke web 2.0 i undervisningen.

Eksempler på pedagogisk bruk av Web 2.0-tjenester

[rediger]

Pedagogisk bruk av nettjenester vil alltid avhenge av hvordan man tar i bruk de forskjellige plattformene, tjenestene og teknologiene. Under er et forslag for hvordan man kan ta i bruk forskjellige begreper kjent under Web 2.0 i undervisningen.

Pedagogisk bruk av wiki

[rediger]
Hovedartikkel: Pedagogisk bruk av wiki

Det finnes utallige måter å bruke wikier i undervisningen. Elever/studenter kan for eksempel lage en wikibok, lære seg å skrive en leksikonartikkel, arbeide med samskriving, publisere tekster de har arbeidet med eller kanskje oversette tekster fra Wikipedia på andre språk.

Bruk av blogg

[rediger]
Hovedartikkel: Pedagogisk bruk av blogg

En blogg kan i undervisning for eksempel brukes som et verktøy for tekstlig refleksjon, eller som et enkelt publiseringsverktøy for elevtekster. Man kan også bruke funksjonaliteten i bloggen til å administrere en åpen læringsplattform eller interaktiv hjemmeside for en klasse.

Bruk av podcast

[rediger]
Hovedartikkel: Pedagogisk bruk av podcast

Podcaster kan brukes på mange forskjellige måter. Man kan blant annet laste ned podcaster med relevant innhold og bruke disse i undervisningen, som for eksempel språkopplæringspodcaster eller podcaster med vitenskapelig innhold. Man kan som lærer også produsere podcaster av egen undervisning, og elevene kan selv lage sine egne podcastepisoder.

Bruk av vidcast

[rediger]
Hovedartikkel: Pedagogisk bruk av video

Den pedagogiske bruken av video publisert på nettet har få begrensninger. Man kan filme gjennomgang av matematikkstykker og legge ut på Internett, og deretter bruke kommentarfeltet under videoen til å svare på ytterligere spørsmål fra elever. Man kan også dokumentere prosesser i for eksempel et laboratorium, en ekskursjon eller lignende.


Pedagogisk bruk av fan fiction

[rediger]

Harry Potter fan fiction er det mye av:

Eksempel 1

Et nettsted der fans selv skriver egne historier om Harry Potter. Det finnes systemer for rangering av kvaliteten på bidragene.

I en norskfaglig sammenheng er det interessant at de diskuterer grammatikk på nettstedet. De har noe som heter “brain room” og Grammar Rescue Mission. “Here, in Grammar Rescue Mission, you can get up to 100 words of a story edited for spelling, punctuation, and grammar (note that plot, character, and style issues have their own forums).”


 • Fictionpress Ungdom som skriver fortelleringer, eventyr og dikt. Muligheter for å kommentere på hverandres historier.


Eksempler på bruk av video i matteundervisningen

[rediger]
 • Opplæring i bruk av et nettsted ved opptak av skjermaktivitet. Video lagt ut åpent på

You Tube

 • Film med regning av algebraoppgave (uten lyd). Også lagt ut på

You Tube

 • Lengre undervisningssekvens med en lærer som går gjennom oppgaver på tavlen. På

You Tube

 • Artikkel av Morten Bjørnebye om bruk av slideshow i matteundervisningen

[1]


Eksempler på digitale verktøy som kan gi faglig merverdi

[rediger]

Geografifaget

[rediger]

Geoverktøy

 • Google Street View.

Kunst og håndverk

[rediger]
 • Google Art.

Historie

[rediger]
 • Historiske kart fra verden. [2]


Se også

[rediger]

Referanser

[rediger]


Eksterne ressurser

[rediger]
 • [3] Author David Weinberger discusses his book "Everything Is Miscellaneous" as part of the Authors@Google series. David Weinberger is the co-author of the international bestseller "The Cluetrain Manifesto" and the author of "Small Pieces Loosely Joined". A fellow at Harvard Law School's Berkman Center for the Internet and Society, Weinberger writes for such publications as Wired, The New York Times, Smithsonian, and the Harvard Business Review and is a frequent commentator for NPR's All Things Considered. This event took place May 10, 2007 at Google Headquarters in Mountain View, CA.