Hopp til innhold

IKT i utdanning/Pedagogisk bruk av podcast

Fra Wikibøker – frie læremidler

Podcasting er en måte å publisere lydfiler eller videoopptak på internett. Ved å abonnere på innholdet i en såkalt RSS-feed vil abonnentene automatisk laste ned den nyeste episoden eller programmet når det blir publisert. Podcasting startet med amatører som publiserte egenproduserte programmer på Internett, men i dag finner man også en hel rekke profesjonelle innholdsprodusenter som podcaster. I Norge er NRK blant de største utgiverne av podcast-episoder, da i hovedsak radioprogrammer hvor musikken er redigert vekk for å unngå opphavsrettslige problemer.

En podcast-episode i seg selv er en enkel lydfil som kan lastes ned fra Internett, og brukes enten lokalt på en datamaskin eller overføres til en bærbar musikkspiller. Det kanskje viktigste prinsippet bak podcasting er måten den publiseres på, ved at brukere automatisk laster ned de nyeste episodene. Motsatsen ville ha vært at brukerne selv måtte oppsøke kilden, og manuelt laste ned hver enkelt episode.

Podcast i undervisningen[rediger]

Podcasting har i undervisningssammenheng mange forskjellige bruksområder.[1]. Man kan for eksempel lytte til ulike radioprogrammer som podcast. Radioprogrammer fra NRK er normalt tilgjengelige for nedlasting i sju dager etter utgivelse, men kan så lenge de er lastet ned spilles av når man selv ønsker det.

Å bruke podcaster[rediger]

Podcasting i et konsumentperspektiv innebærer helt enkelt at man laster ned og benytter allerede produserte podcaster i egen undervisning. Læreren kan for eksempel finne relevante podcaster relatert til fag eller emner, og spille disse for elevene. I språkfagene har man flere spesifikke muligheter, for eksempel ”English as a Second Language Podcast.” Den sendes hver dag, og omhandler hele tiden nye temaer. Relevante podcaster kan også være et middel for differensiert undervisning, hvor elever som trenger utfordringer utover klasseromsundervisning kan abonnere på forskjellige podcaster.

Å produsere podcaster[rediger]

Podcasting i et produsentperspektiv innebærer at lærere og elever selv kan produsere og publisere podcaster, og ikke bare benytte seg av allerede eksisterende. Som lærer kan man for eksempel lage en podcast enten før eller etter en forelesning eller undervisningsøkt. Elevene kan da få et lite innblikk i hva forelesningen skal inneholde, eller man kan lage en oppsummering etter forelesningen. Elevene kan bruke oppsummeringen som en repetisjon av temaet i forelesningen. Dette kan brukes og lyttes til hele skoleåret, og det kan være særlig nyttig før eksamen eller andre prøver.

Forslag på bruk av Podcaster i undervisningen[2]

  • Opptak av forelesninger til elever som har vært fraværende
  • Opptak av læreboktekst slik at man kan repetere teksten mens man er på tur, i bilen etc.
  • Elevene kan ta opptak underveis i et prosjekt som en egen logg eller refleksjonsnotat
  • Språktrening for å forbedre uttalen
  • Muntlige reportasjer fra ekskursjoner og lignende
  • Opptak av fuglesang i biologien


Konkrete eksempler som man kan bruke i undervisningen[rediger]

Referanser[rediger]

  1. www.statped.no
  2. podcast i undervisningen