Hopp til innhold

IKT i utdanning/Deling av digitale læringsressurser

Fra Wikibøker – frie læremidler

Her gir vi en oversikt over hvordan man deler digitale læringsressurser på nettet.

Åpen nettbaserte faglige delingskulturer

[rediger]

Åpne fagligediskusjonsfora på nettet

[rediger]
 • Nettstedet del og bruk. Et nettsted der flere tusen norske lærere deler undervisningstips med hverandre.

Utdanningsinstitusjoner med en åpen delingskultur

[rediger]

Samarbeidsnettverk mellom større institusjoner

[rediger]

Større institusjoner

[rediger]
 • MIT OpenCourseWare i USA: Eksempel på at forelesningsnotater blir lagt ut åpen.
 • Connexions tilbyr åpne ressurser som er fritt tilgjengelige for alle.
 • OpenLearn i England: Drevet av Open University. Legger ut mye kursmateriale fritt tilgjengelig. Her er det mange interessante kurs. Også om deling av læringsressurser! Creating open educational resources
 • India: Nasjonal database for institusjoner i India knyttet til digitale læringsressurser [1]

Skoler

[rediger]

Åpne kurs

[rediger]

Massivt antall deltakere

[rediger]
 • Nye åpne kurs på internett med et stort antall deltakere går nå under betegnelsen Massive open online course.
 • Ved Stanford har man åpnet opp for at personer som ikke er registrert ved sine kurs også kan være med på deler av kursene som de tilbyr [2].

Open teaching

[rediger]

Åpne digitale læringsressurser

[rediger]

Digitale bøker

[rediger]
 • Eksempler på bøker som blir utgitt med Creative Commons lisens: Boken ”The wealth of networks” av Benkler. Bruker denne lisensen.
 • Downes, Stephen. Eksempel på en bok lagt ut gratis i PDF. Teksten inneholder en del hyperlenker som gir anslag mot videre lesning.
 • Boken "Knowing Knowledge" av George Siemens som er lagt ut fritt tilgjengelig.
 • Forlag lager nå modeller der man får lese nettversjon gratis, men må betale for en trykt utgave av boken. Se omtale av to slike forlag i denne artikkelen

Undervisningsopplegg

[rediger]
 • Deling av smartboardopplegg knyttet til interaktive tavler (Smart skole).

Ressurser

[rediger]
 • Oversikt over ulike globale initiativ. Creative Commons Learn
 • Noen spådommer om IKT i høyere utdanning for 2012. Interessant at MIT nå satser på å sertifisere studenter som benytter seg av deres nettbaserte undervisningsressurser
 • Svensk ressursnettsted. Learning.Net. Diskuterer mange spørsmål. Også om opphavsrett.
 • Forskningsnettet. Dansk nettsted for flere insitusjoner i høyere utdanning. Tar også opp spørsmål om opphavsrett.
 • Videoressurser fra konferansen "Med rett til å dele". Tema var opphavsrett og andre juridiske utfordringer i tilknytning til utvikling, bruk og deling av digitale læringsressurser. Konferansen ble avholdt på Tromsø, Rica Ishavshotell den 28. - 29. oktober 2009.
 • [3] Blogginnlegg som viser hvordan du kan lager din egen lærebok i Wikipedia

Opphavsrett

[rediger]

Opphavsrett er et viktig tema som man må forholde seg til når man deler digitale læringsressurser. Lisenser basert på Creative Commons gir mer fleksible muligheter for gjenbruk av publisert materiale. Det er skrevet flere bøker om temaet. (se for eksempel bok av Downes)

Litteratur

[rediger]
 • Butcher, 2011. A Basic Guide to Open Educational Resources. Hele rapporten
 • Charlotte Børde og Vebjørn Søndersrød (2008) På rett hylle med åndsverkloven. ABM-utvikling. Rapport.
 • Unlocking the Potential Through Creative Commons (2006). Utgiver: Det australske forskningsenteret CCi (ARC Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation) og Creative Commons Australia. Her drøftes hvordan forvaltningen, utdanningen og kreative industrier kan nye godt av fleksible og åpne lisensieringsløsninger for digitalt innhold. Rapport