Hopp til innhold

IKT i utdanning/Utvikling av nettverkssamarbeid mellom skoler

Fra Wikibøker – frie læremidler

Hva blir viktige spørsmål når man skal forsøke å utvikle nettverkssamarbeid mellom skoler?

  • Størrelsen. Hvor viktig er det å etablere mininettverk bestående av kun noen få skoler?
  • Er det slik at skoler i samme kommune helst bør utvikle nettverk?
  • Hvilken rolle skal skoleeier ha i et nettverkssamarbeid?