IKT i utdanning/Eksempler på digital mobbing

Fra Wikibøker – frie læremidler

Her blir det vist til ulike eksempler på digital mobbing. Disse eksemplene kan læreren bruke som et utgangspunkt for diskusjon av problematikken med elever.


Ulike eksempler på digital mobbing[rediger]

  • En lærerstudents opplevelse: "Jeg var vikar som svømmelærer for en fjedeklasse. Elevene kom ut fra garderoben etter omkledning og dusjing. Alle hadde på seg svømmetøy, bortsett fra en gutt som ikke skulle ha svømming denne dagen. Guttene var opprørte da de kom ut og jeg fikk forklart at denne ene gutten som ikke skulle ha svømming hadde filmet de andre guttene da de stod i dusjen. De fleste hadde stått helt nakne da de hadde fått streng beskjed om at det måtte dusjes uten klær så det ikke skal bli så mye bakterier og desto mere bruk av klor i vannet. Gutten innrømmet raskt at han hadde filmet for å "tulle". Flere av de andre guttene var fortvilet og var redd for hvor denne videoen skulle havne. Jeg ba derfor guttene om å sette seg sammen og slette denne filmet. Det gjorde de. Jeg ringte rektoren på denne skolen og spurte hva jeg skulle gjøre. Han ba meg om å konfiskere telefonen etter guttene hadde slettet. Dette ble gjort og rektoren sjekket igjennom telefonen."
  • En lærers opplevelse: "Opplevet selv at en elev la ut en film på you tube tatt opp i en klassetime. Jeg ble filmet på nært hold, filmet når jeg irettesatte elev med bruk av navnet, da jeg ga beskjeder. Filmen var lagt ut med navn, skole og klassebeskrivelse lol :)."

Spørsmål til diskusjon med klassen[rediger]

Tiltak for å forebygge digital mobbing[rediger]

Digital mobbing er svært alvorlig, og bør derfor tas seriøst. Det er derfor viktig å snakke om erting og mobbing som kanskje kan ha virket uskyldig i starten, men som etter hvert har vist seg å være svært alvorlig. Er innholdet livstruende, både kan og bør dette politianmeldes. Politiet kan da be om å få utlevert IP-adressen fra nettstedet. En IP-adresse er et elektronisk spor som kan fortelle om hvilken PC som ble brukt under opplastningen av bildet eller videon.

Man skal ikke godta trakassering av andre på en slik måte. Og selv om nettmobbing skiller seg ut i bruk av plattform, er den ikke mindre alvorlig. Derfor skal alle skoler i lander ha et antimobbeprogram slik at du som forelder kan kontakte skolen om det skulle skje ditt barn.

Nettmobbingstilfeller kan også bli behandlet i konfliktrådet i distriktet der du bor. Da må den eller de som har utført mobbing stå til ansvar for det de har gjort.

Hvis du opplever nettmobbing bør du snakke med foreldre/foresatte eller kanskje med læreren eller sosialrådgiveren på skolen.

Kampanjen "Ha det gøy - behold kontrollen" er en måte å spre budskapet om å si fra hvis du blir mobbet eller ertet!

http://www.medietilsynet.no/Trygg-bruk/Nettmobbing/