Hopp til innhold

IKT i utdanning/Studiet IKT for lærere

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikiressursen for
Studiet IKT for lærere
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiressursen
Diskusjon


Her finner du en oversikt over diverse ressurser knyttet til studiet IKT for lærere ved Høgskolen i Østfold.

Informasjon om studiet

[rediger]

Studiet bygger på ideer knyttet til pedagogisk bruk av web 2.0. Læringsplattformen blir kun brukt til innlevering av prosessarbeid underveis i studiet. Studenter blir oppfordret til å legge ut mest mulig av det de produserer i studiet via åpne publiseringskanaler.

Innlevering av wikimappeoppgave

[rediger]

Våren 2012

[rediger]

Del I - Revisjon av videolærebøker

[rediger]

Del II - Helleristninger i Østfold

[rediger]
  • Innlevering av del II - klasseoppgave. Oppgaven er utvikling av en ressurs om Helleristninger i Østfold Klassens kommentar til arbeidet (legges inn her). Eventuelt også i gruppebloggen.

Del III - Utvikling av en ressursside om pedagogisk bruk av wiki

[rediger]

Aktuelle fagressurser som kan brukes inn mot en wikibok om pedagogisk bruk av IKT

[rediger]

Pedagogisk bruk av IKT

Barn og unges digitale oppvekst