Hopp til innhold

Veiledning/Screencast for opplæring i bruk av wikibøker

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
pedagogisk veiledning
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Dette er en overssiktsside over de screencastressurser som det vil kunne være relevant å bruke i dette prosjektet.

Hva har vi laget?[rediger]

Screencast bør nok kanskje heller legges ut på Wikimedia Commons enn på YouTube?

Andre eksempler[rediger]

Screencast: Wikipedia – bygge på den engelske modellen – starte med

Vi må vurdere om folk kan se noe på engelsk også. Eller kanskje vi bør ha det på norsk.

Hva kan gjenbrukes?[rediger]

 • Hva er for eksempel laget av gode screencastressurser på nettet i forhold til Wikibøker. Kanskje noe på engelsk. Rolf har ikke funnet så mye bra tidligere. Dette er litt overraskende fordi mediawiki også blir brukt av Wikipediamiljøet.

Videre arbeidsoppgaver[rediger]

 • Arbeidsoppgave til Magnus: Lage et tabellformat der vi lager korte beskrivelser av hva screencastene og lignende handler om. Sånn som er blitt gjort med videoressurser for skolefagprosjektene våre. Vi bruker de screencastene som vi vet om. Både på denne siden og andre som er laget av Wikipediamiljøet. (Kan være greit å oppgi lengde, kilde, innholdsbeskrivelse, språk, andre ting?)
 • Ikke klart definert hvor mange screenressurser vi lager, men det vil dreier seg om hvor krevende det er og hvor lange vi skal lage dem. Skal vi satse på å lage dem korte eller lange? Kanskje en kombinasjon.
 • Vi har lastet noen ressurser opp på YouTube, men kanskje vi skal velge Commons? Greiere i forhold til gjenbruk. Screencastressurser som Anders har laget lastes opp på wikimedia commons? De tilbyr vel også opplastning. Eventuelt få filene av Anders.

Hvilke nye screencast bør vi lage?[rediger]

 • Magnus og Anders skriver inn forslag her fortløpende.
 • Lage screencast med gjennomgang av ny “bildewizard” på wikimedia commons.
 • Vi bør nok ha noen generelle screencast, men kanskje også noen som er mer spisset inn mot de konkrete prosjekt. For eksempel dette: Veiledning. En teoretisk og praktisk innføring
 • Vise hvordan man kan bruke søkemotoren. Det er en effektiv måte å finne frem på som jeg ikke tror alle benytter seg av.

Tips i forhold til å bruke Camtasia[rediger]

 • Lurt ofte å bruke pausefunksjonenknappen. F9 - “start og stoppfunksjon” nr du leser inn noe som du skal bruke.
 • Ellers har Camtasia laget gode screencast for hvordan du kan bruke den.
 • Kan legge inn zoomfunksjonen i etterkant.
 • z-tasten er hurtigtasten for å bruke zoom.
 • Huske å legge prosjektet til riktig mappe.
 • Fil “Batch production”.


Se også[rediger]