IKT i utdanning/Studiet IKT for lærere/Vurderingskriterier for mappeoppgave om wiki på IKT for lærere våren 2012

Fra Wikibøker – frie læremidler

Her følger en oversikt over vurderingskriterier som gjelder for mappeoppgave 2. Kriteriene er tilpasset de ulike delene i mappeoppgaven (Del I, del II og del III). Hver del teller 1/3 av den samlede karakter for mappeoppgave 2.

Del I - Revisjon av videolærebok i musikk og naturfag[rediger]

(Gruppearbeid)

 • Nye videoressurser som er lagt til er av god pedagogisk kvalitet.
 • Handlingsbeskrivelser av videoressursene er blitt mer informative og presise.
 • Vurderingene av videoressursene er blitt mer informative og presise (Blant annet i forhold til aktuell alder på målgruppen).
 • Eventuell fjerning av videoressurser er godt begrunnet.
 • Wikisiden er delt inn i relevante faglige temaoverskrifter og har en oversiktlig og brukervennlig struktur.
 • Wikisiden har en fin visuell fremtoning og nettsidedesign (For eksempel i forhold til bruk av fet skrift, bombepunkter, innramming i tekstbokser osv og linjeavstand).
 • Teksten er wikifisert på en relevant måte (Bruk av både interne og eksterne lenker i teksten som hypertekst)
 • Utvalget av videoressurser fremstår som relevante for ulike læreplanmål og virker å være nyttige for andre lærere å bruke.
 • Det er gitt gode begrunnelser for de videoressurser man har lagt til (Legges på wikisidens diskusjonsside).

Del II – Utvikling av digital læringsressurs om helleristninger i Østfold[rediger]

(Hel klasse, elever er den primære målgruppen)

 • Ressursen fremstår i sin helhet som faglig nyttig å bruke for barn på mellomtrinnet.
 • Ressursen fremstår som en helhetlig læringsressurs med varierte informasjonskilder (for eksempel tradisjonell tekst, bilde og video m.m).
 • Ressursen bygger på gode og troverdige kilder.
 • Utvalget av videoressurser fremstår som velvalgt og faglig relevant.
 • Teksten er barnevennlig skrevet.
 • Ressursen har bilder som dekker det faglige temaet på en relevant måte (trenger ikke nødvendigvis bare være bilder av helleristninger. Tar dere bilder selv må disse lastes opp på Wikimedia Commons og så må man lenke til de derfra).
 • Ressursen er brukervennlig og oversiktlig å finne frem i.
 • Ressursen har en relevant faglig inndeling.
 • Ressursen har en fin visuell fremtoning og nettsidedesign (For eksempel i forhold til bruk av fet skrift, bombepunkter, ulik fargebakgrunn, linjeavstand og samspill med bilder).
 • Teksten er wikifisert på en relevant måte (Bruk av både interne og eksterne lenker i teksten som hypertekst)
 • Hvis flere sider opprettes: Nettsidene i ressursen er godt organisert og det er enkelt å bevege seg mellom sidene.
 • Det er gitt gode begrunnelser for de valg som er gjort i forbindelse med prosjektet (Legges på wikisidens diskusjonsside).

Del III - Utvikling av en digital læringsressurs om pedagogisk bruk av wiki[rediger]

(Hel klasse, lærere er den primære målgruppen)

 • Teksten har et godt språk (lett å lese)
 • Teksten bygger på gode kilder, dvs. relevant faglitteratur
 • Lenker til eksempler på undervisningsopplegg er av god pedagogisk kvalitet. De fremstår som relevante for ulike læreplanmål og virker å være nyttige for andre lærere å bruke.
 • Beskrivelsene av undervisningsopplegget er presise, kortfattede og informative.
 • Eventuell fjerning av eksisterende tekst og lenker er godt begrunnet.
 • Eventuelle videoressurser som er lagt til er av god faglig kvalitet.
 • Wikisiden er delt inn i relevante faglige temaoverskrifter og har en oversiktlig og brukervennlig struktur.
 • Ressursen har en fin visuell fremtoning og nettsidedesign (For eksempel i forhold til bruk av fet skrift, bombepunkter, ulik fargebakgrunn, linjeavstand og samspill med bilder).
 • Teksten er wikifisert på en relevant måte (Bruk av både interne og eksterne lenker i teksten som hypertekst)
 • Det er gitt gode begrunnelser for de ressurser man har valgt å legge ut (Legges på wikisidens diskusjonsside).