IKT i utdanning/Eksempler på pedagogisk bruk av dataspill

Fra Wikibøker – frie læremidler

Eksempler fra ulike fag[rediger]

Denne siden legger vekt på å beskrive gratis spill som man kan spille online. Nedlastning av spill og betaling for spille setter klare begrensninger for i hvilken grad lærere kan bruke dette i undervisningen.

Når man skal bruke spill i undervisningen må de være inkludert i en didaktiske tenkning. Lærere må også ha kompetanse til å kunne gjøre dette. Programmene erstatter ikke læreren, men det kan være en nyttig ressurs. Det blir viktig å få læreren til å se hvilke muligheter spillet kan tilby, samt å få den riktige opplæringen og det riktige utstyret. Ifølge Kunnskapsløftet skal man utvikle digital kompetanse i skolen, og da kan bruk av dataspill være et godt forslag.

Tverrfaglige spillsider[rediger]

 • Gruble (flytende overgang mellom tester og pedagogiske spill?)

Dataspill i norskfaget[rediger]

Grammatikkspill?[rediger]

Forlagssider med grammatikktester?[rediger]

Det finnes mange forskjellige spillsider i norskfaget. Ligner For eksempel:

Ligner mye på tradisjonelle oppgaver. Fordelen er at du får umiddelbar tilbakemelding. Kan brukes som en repetisjon.

Dataspill i samfunnsfaget[rediger]

 • Food Force. Et spill laget av FN. Målet med Food Force er å gi barn og unge mellom 9 og 15 år kunnskap om verdens sultproblemer og innsikt i hvordan verdens største humanitære organisasjon, World Food Programme, jobber i felt. Handlingen i spillet er lagt til den oppdiktede øya Sheylan, der klimaendringer og borgerkrig har resultert i en akutt mangel på mat. Spilleren får en rolle i nødhjelpsteamet som har i oppgave å komme befolkningen på øya til unnsetning.
  • Spesfikke spørsmål: Alderstrinn.

Bygg opp ditt eget samfunn[rediger]

 • Grepolis. Dette er gratis onlinespill. Koblet nært til betaling. Bør derfor unngås. Bygge opp et gresk forhistorisk samfunn. Dette er mer avanserte spill der man skal bygge opp samfunn. Ta hensyn til flere ulike faktorer. Kan det ha noe for seg eller blir det for komplisert å sette seg inn i for elever. Og ikke minst for tidkrevende.

.....

Spill som «SimCity Samfunn», «City Life»og «The Sims» gjør det mulig å simulere et virkelig liv. Man kan øve seg på å styre eller være et aktivt medlem i et samfunn. Brukt i et helhetlig undervisningsopplegg kan denne type dataspill kanskje bidra til å øke elevens forståelse av dynamikken i et samfunn. For ungdom kan deltakelse i virtuelle samfunn som Second Life være et alternativ.

Man holder på å utvikle spesiallagede spill for bruk i skolen og ”Global Conflicts: Palestine” er et av de første. Her er elevene journalister for en dag, og oppdraget er å rapportere om bosettelsesproblematikken i de palestinske områdene.

Dataspill i historiefaget[rediger]

Prøv deg som viking[rediger]

 • Prøv deg som viking. Innholdsbeskrivelse: Planlegg og gjennomfør et raid mot klosteret i Lindisfarne 793, velg skip, mannskap og strategi, og se hvilke konsekvenser valgene får på din vikingkarriere.
 • Ungdomstrinn? | Kultur og samfunnsliv | 20-45 min (lengde på spillet bør angis som et kriterium)
 • Spesifikt spørsmål: Spill på engelsk. Læreplanmål i samfunnsfag som dekker vikingene er mest rettet inn mot inntil 7.trinn. 7.5 -fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida, og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden. Er det noen aktuelle mål som er definert frem mot 10.trinn?

Prøv deg som menneske i jernalderen[rediger]

 • Spill om jernalderen
 • Spesifikt spørsmål: Dette er på engelsk. Kan det brukes i forhold til læreplanen. Eventuelt på hvilken trinn og i forhold til hvilke mål i læreplanen

....

Spillet «Great Battles of Rome»er det første produktet med samarbeid mellom The History Channel og spillindustrien. Med slike spill kan spilleren gå tilbake i tid og kjempe seg gjennom de største slagene som bygde opp og ødela denne sivilasjon.

Dataspill i geografifaget[rediger]

 • Spill side hos National geographic
 • Samleside for geografispill
 • Spill om europeiske byer
  • Beskrive spillet. Man skal forsøke å plassere musen nærmest den byen som blir foreslått og så får man poeng ut fra dette. Kan registrere skåren online. I forhold til brukervennlighet er det et lite problem at elever må trykke seg frem for å kunne begynne. Kan gå med unødig tid. Dette blir kanskje for vanskelig for ungdomsskoleelever. Eller kan det motivere til å jobbe ekstra med å studere kart?

Dataspill i engelskfaget[rediger]

I de fleste spill er språket på engelsk. Barna vil hele tiden lære seg nye ord på engelsk mens de spiller. Mange spill er også tekstet på engelsk. For å kunne løse oppgave må man forstå de beskjeder som blir brukt. Dersom spillet foregår på engelsk er det derfor naturlig at man blir bedre i engelsk. Ellers er det også laget spill som har som intensjon å trene opp engelskferdighetene dine:

 • Dersom man er glad i kunnskapsrettede spill så finnes det et spill som heter Word sailing , som går ut på å lage engelske ord av tilfeldige bokstaver som vises på skjermen.
 • I spillet The Princess in the tower skal man løse forskjellige oppgaver. f.eks. en der en skal høre forskjell mellom engelsk og amerikansk uttale. Du lærer også om Englands historie og Tower of London.
 • Her og her kan man spille Hangman
 • På siden LearnEnglishKids finner man mange ulike oppgaver, for eksempel Storymaker

Dataspill i matematikkfaget[rediger]

Norske nettsteder[rediger]

 • Tallus (kan være vanskelig å forstå hva som skal gjøres hvis man har med begrenset tid). For kort tid (Tidsfrist) til å løse oppgavene
 • Regnemester

Skandinaviske og engelske nettsteder[rediger]

(Vise lenke til denne siden også)


Dataspill i naturfaget[rediger]

 • Energispillet
 • I spillet Electroplanctonetterligner man molekylenes bevegelse.
 • Lokus 123 er et nettsted for Aschehoug. Der kan man finne artige oppgaver f.o.m. 3. og opp til 10.trinn. I tillegg til oppgaver, har de fakta og linker til eksterne sider med spesielle tema som kan være interessante for elevene. Siden har i tillegg gode oppgaver i norsk, matematikk, samfunnsfag, spansk og engelsk. Denne siden er laget for elever fra 1. til 10. trinn.

Dataspill i musikkfaget[rediger]

 • «SingStar» og «Guitar Hero»er to spill som kan benyttes i undervisningsprosessen til å la elever synge og spille forskjellige instrumenter.
 • Her kan man lære noen engelske sanger. Før man får høre sangene må man løse et puslespill. Disse sangene passer best i barneskolen.

Dataspill i gymnastikkfaget[rediger]

 • Alle typer sportsspill som viser 3D modeller av de riktige bevegelsene kan være med på å øke forståelsen av koordinasjon og lagspill. Med dansespill i «Dancing Stage seriene» kan man danse på virkelig med matter som har sensorer. Her kommer barnet virkelig i bevegelse.
 • Den nye spillekonsolen til Nintendo w:Wii utviklet mange spill der man må utføre bevegelsene i spillet, ved hjelp av trådløse kontroller.

Dataspill i geografifaget[rediger]

 • Her finner du flere oppgaver knyttet til faget geografi. Du kan komme direkte inn på de forskjellige trinnene her:

Dataspill i kunst- og håndverksfaget[rediger]

 • I spillet Cartoonist kan man lage tegneserier med ferdige figurer eller tegne dem selv. Det finnes også forklaring på hvordan en tegneserie "bygges" opp. (ikke spill)

Dataspill i språkfag[rediger]

På ungdomsskolen skal elevene i tillegg til norsk og engelsk velge et språk til. De kan (som regel) velge mellom fransk, tysk og spansk. Det er som i alle de andre fagene viktig å variere undervisningen. Her er noen eksempler:


Bruke "ikke-pedagogiske"-spill pedagogisk?[rediger]

 • Assassins creed - et eksempel
  • Hva hvis man lar elever kjøre et online gratis bilsimulatorspill og så kan de regne på tider osv etterpå. Ut fra dette kan man forsøke å regne på gjennomsnittstider osv. Eller man kan bruke et fotballmanagerspill til å regne statistikk. Må ha noe som appellerer til guttene og jentene. Tilbyr ikke avisene gratis managerspill?