Hopp til innhold

IKT i utdanning/Studiet IKT for lærere/Semesterplan på IKT for lærere ved HiØ våren 2012

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikiressursen for
Studiet IKT for lærere
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiressursen
Diskusjon

Her er semesterplan på IKT for lærere ved HiØ våren 2012. Obs! Justeringer kan blir gjort underveis i studiet

Introduksjon

[rediger]

Tirs 17.jan

[rediger]
Undervisningen foregår på Remmen i Halden
 • Tema: - Introduksjon til studieemnet (Kl.1715-2000). Rom F1-058
 • Presentasjon: Lærere (Rolf. Studentene presenterer seg (Går sammen to og to for å intervjuer noen de ikke kjenner?).
 • Forventninger: Kartlegge forventninger via Google spørreskjemaverktøy; et enkelt verktøy for å gjennomføre undersøkelser.
 • Det digitale læringsmiljøet: I denne kursbloggen finner du fortløpende informasjon om studiet. Innlevering av mappeoppgaver gjøres i Fronter.
 • Kursopplegget: Si litt om emneplanen og den helhetlige tenkningen bak studiet. Vise til hovedtemaområdene + noen åpne kvelder der studentene selv kan få bestemme tema.
 • Mappeoppgavene: Si noe kort om de 3 mappeoppgavene i studiet (som til sammen teller 30% av endelig karakter):
 • Muntlig eksamen teller 70% av den endelige karakteren. Under første del av muntlig eksamen skal kandidaten reflektere rundt arbeidet med mappeoppgavene. I andre del av eksaminasjonen skal kandidaten drøfte et utvalgt faglig tema. Se info om fjorårets opplegg her
 • Si noe om forskningsopplegget i mars.

Nye læringsaktiviteter i skolen?

[rediger]

Tors 19.jan

[rediger]
Digitale verktøy tar stadig mer plass i barns hverdag.
Digitale verktøy tar stadig mer plass i barns hverdag.
 • (Kl.1715-2000). Ved Rolf.
 • 1.time: Rolf presenterer aktuelle vurderingskriterier man kan bruke i forhold til digitale læringsressurser. Også si noe kort om IKT og læringsteorier. Studentene deler seg opp i faggrupper og vurderer digitale læringsressurser i ulike fag. For eksempel:
 • 2.time: Studentene jobber videre i grupper. Mot slutten av timen presenterer studentene funn.
 • 3.time: Studentene fortsetter å presentere sine vurderinger. Kort etterlesning om hva læreplanen sier om bruk av digitale verktøy i de ulike fagene. Hva sier egentlig læreplanen. Diskusjon av av digital kompetanse som begrep. Lenke til tidligere screencastopptak av 1 times forelesning (sjekke om den er god nok).

Tirs 24.jan

[rediger]

Torsdag 26.jan

[rediger]
 • (Kl.1715-2000). F1-058

Tirsdag 31.jan

[rediger]
 • (Kl.1715-2000). Rom F1-058
 • Hilde Øen deler erfaringer fra internasjonalt arbeid i en barneskole - blant annet eTwinning.
 • Idemylding i forhold til mappeoppgave 1.

Torsdag 2.feb

[rediger]
 • (Kl.1715-2000). Dagens undervisning om informasjonskompetanse ved Anette Kure er avlyst på grunn av sykdom.

Digitale verktøy i endring: ("Ikke bare PC")

[rediger]

Tirsdag 7.feb

[rediger]
 • (Kl.1715-2000) Rom F1-058.
 • Bruk av nettbrett, for eksempel Ipad i undervisningen. Studentene vurderer læringspotensiale ved ulike apps. Ut fra noen gitte kriterier. Ansvarlig: Ved Ray (og Kjersti). Bruk av smarttelefoner i undervisningen. Studenter underviser? Magnus Nohr er også interessert i dette Studentene vurderer læringspotensiale i mobilfunksjonalitet og ulike apps. Ut fra noen gitte kriterier.

Torsdag 9.feb

[rediger]
 • (Kl.1715-2000)
 • Pedagogisk bruk av interaktive tavler. Eksternt opplegg på Halden kommunale kompetansesenter ved Hanne Wågsås. Hun har erfaring som kursholder i pedagogisk bruk av Smart Board for grunnskoler, vgs og i voksenopplæring. Vi skal være i Os allè 9. På kveldstid vil døra stå litt på gløtt. Hvis du står med ryggen til Os skole er det døra til høyre på bygget.Vi møtes i 2. etasje på rom 4.
 • Ansvarlig: Odd

Tirsdag 14.feb

[rediger]
 • (Kl.1715-2000)
 • Veiledning på de to mappeoppgavene IKT-basert internasjonalt samarbeid og digitale fortellinger. Workshop på høgskolen. Alle lærere til stede.

Torsdag 16.feb

[rediger]

Uke 8

[rediger]

(I Uke 8 forutsettes det at studentene jobber med ferdigstilling av mappeoppgave 2 - digitale fortellinger. Dette er vinterferieuken.)

Tirsdag 28.feb

[rediger]
 • (Kl.1715-2000)
 • Studentene presenterer digitale fortellinger. Tilbakemeldinger fra medstudenter og lærere. Muligheter for siste justering (Rolf og Hans Petter).
 • Rolf informerer om forskningsprosjektet.
 • Innleveringsfrist for MAPPEOPPGAVE 1 Digitale fortellinger, onsdag 29.feb.

Samarbeidslæring og kollektiv kunnskapsutvikling med bruk av digitale verktøy

[rediger]

Torsdag 1.mars

[rediger]
 • Kl.1715-1800: Presentasjon av temaet kollektiv kunnskapsutvikling og samarbeidslæring. Kollektiv intelligens, Digital samarbeidskompetanse). Ved Rolf.
  • Si noe om del I av mappeoppgaven og pedagogisk tenkning bak (1.time). Si noe om forskningsprosjekt.
  • Utdeling av informasjonsskriv som de må ta med seg til tirsdagen. Kartlegge hvem som kommer på tirsdag. Magnus filmer meg første time. Rolf og Magnus Valebjørg blir også med i mars for å hjelpe til med opplæring og håndtering av screencast pluss innsamling av datamateriale.
 • Kl.1815-1900.Pedagogisk bruk av screencast som tema. Viktig ny videoressurs. Studentene forsøker å lagre det de har gjort på en minnepenn. Lage en lite snutt om hvordan man kan bruke en funksjon i en programvare. Vi kan samle dette inn som en kollektiv ressurs. Dette er også verktøyet man skal bruke for egen datainnsamling. Opplegg i forhold til pedagogisk bruk av screencast. Laste ned BB Flashback express.
 • Kl.1915-2000. Å bygge lag. Inndeling i to lag. Studentene blir litt bedre kjent med hverandre og begynner å diskutere arbeidsoppgaver. Sier noe om viktigheten av å snakke om samskrivingsprosesser (jmf. verbal metakommunikasjon). Trenger man en lagleder?
 • Arbeid til tirsdag. Se på videobøkene slik de er per i dag. Se også på instruksjonsvideoer i forhold til bruk av wikier. Kan stille spørsmål om dette til tirsdagen.

Introduksjon av MAPPEOPPGAVE 2: Pedagogisk bruk av wiki. DEL 1: REVISJON AV VIDEOLÆREBOK

Tirsdag 6.mars (Del I)

[rediger]

(kl.1715-2000)

 • Del I av mappeoppgave 2: Utvikling av en digital læringsressurs for lærer (Primært for lærere, men kan også brukes av elever siden den er åpen og fritt tilgjengelig).
 • Arbeid med videreutvikling av lærebok i musikk for skolen. Prosjektet avgrenser seg til arbeid med videolærebøker.
 • Studentene arbeider i 2 store grupper eller team. De arbeider på høgskolen med denne oppgaven tirsdag og torsdag denne uken.
 • Forarbeid i forhold til vurdering av eksisterende ressurser og det å finne nye ressurser kan gjøres hjemme, men beslutningene om hva man faktisk legger inn blir gjort på høgskolen. Spesifisere arbeidsoppgaver: Revisjon av utvalgte sider, bidrag med nye lenker og bildesamlinger til boken.
 • Utvalgte læringsaktiviteter vil bli filmet for innsamling av forskningsmateriale.

Torsdag 8.mars (Del I)

[rediger]
 • (Kl.1715-2000)
 • Fortsetter arbeidet med lærebok i musikk for skolen og naturfag (kropp og helse). (fokus på utvikling av avgrensede videolærebøker) Primært for lærere, men kan også brukes av elever siden den er åpen og fritt tilgjengelig.
 • Utvalgte læringsaktiviteter vil bli filmet for innsamling av forskningsmateriale.
 • Ferdigstilling av del I innen mandag 12.mars (Ressurssidene som utvikles blir trykt opp til studentene).

Tirsdag 13.mars (Del II)

[rediger]
 • (Kl.1715-2000)
 • Del II av mappeoppgave 3: Introduksjon til del II om helleristninger i Østfold ved Rolf. Det er viktig at alle kommer fordi det her vil lagt noen føringer for hvordan dere skal jobbe med oppdraget.
 • Hovedmålet for oppdraget er å utvikle en wikibasert læringsressurs for elever om helleristninger i Østfold. Oppgaven er åpen og studentene må selv må definere hvilket innhold og kilder de ønsker å bruke. Innleveringsformatet skal være knyttet til denne wikisiden om Helleristninger i Østfold. Oppdraget er blant annet inspirert av Wikipedia for kids
 • Hele klassen jobber samlet med et avgrenset område som er definert på forhånd. Denne kvelden må gruppen fordele arbeidsoppgaver og forsøke å legge opp en god plan for styring av prosjektet. Dere kan lese mer om oppdraget her.
 • Utvalgte læringsaktiviteter vil bli filmet for innsamling av forskningsmateriale.

Torsdag 15.mars (Del II)

[rediger]
 • (Kl.1715-2000)
 • Videre arbeid med læringsressursen om helleristninger i Østfold. Klassen jobber videre.
 • Utvalgte læringsaktiviteter vil bli filmet for innsamling av forskningsmateriale.

Tirsdag 20.mars (Del III)

[rediger]

IKT og skoleutvikling

[rediger]

Torsdag 22.mars

[rediger]

1.(Kl.17.15-19.15) ved IT-veileder fra Røyse skole, Hilde Øen og Odd Eriksen

 • Tema: IKT og skoleutvikling. Hvordan arbeider skolens ledelse med IKT? Stilles det krav til lærere i forhold til IKT-aktivitet og kompetanse? Har man handlingsplaner for bruk? Hva slags infrastruktur/utstyr og programvare fungerer godt i forhold til skolens arbeid med undervisning og læring? Har eller har skolene hatt noen prosjekter som forteller om innhold og kvalitet i arbeidet med å integrere IKT i fag og pedagogisk arbeid? Er dere eksempler på ildsjeler ved fyrtårnsskoler, eller foregår det nå systematisk arbeid på dette feltet? Hva slags supportordning fungerer best for lærere og elever? Har dere noen gode eksempler på tiltak der IKT bidrar til bedre læringsresultater for enkeltelever eller grupper? Hva er erfaringene med bruk av læringsplattformer og/eller digitale tavler ved skolene? Jobber man med deling av digitale læringsressurser?

NB! Dette kan være viktig når det gjelder et evt. fokus på dette tema på muntlig eksamen.

2.(Kl.19.15 - 20.00): Veiledning på internasjonalt prosjekt v/Odd

Tirsdag 27.mars

[rediger]
 • (Kl.1715-2000). F1-058. Ved Ray. Deltakelse i fremtidens læringsmiljø. Virtual reality. Studentene kommuniserer på Second Life? Hvor viktig er ansikt-til-ansikt kontakt. Drøfte betydningen av menneskelige ressurser på egen institusjon vs nettressurser og kommunikasjon over nettet. Blandet læring,

Torsdag 29.mars

[rediger]
 • (Kl.1715-2000) Ved Rolf
 • Workshop med wikiarbeid. Frist for ferdigstilling av faglig ressursside om Pedagogisk bruk av wiki. Denne skal leveres inn DEL III av mappeoppgaven. Når dere ferdigstiller den faglige ressurssiden kan dere gjerne lenke til arbeidet med Del I og II, aktuelle blogginnlegg og beskriver aktuell faglitteratur.
 • Utvalgte læringsaktiviteter vil bli filmet for innsamling av forskningsmateriale. Det er ønskelig at sluttekstene også inngår som en del av forskningsmateriale (eventuelt også digitale samarbeidsverktøy som de har brukt).
 • Denne kvelden inngår også som den samlede Innleveringsfristen for MAPPEOPPGAVE 2: Pedagogisk bruk av wiki. Del I og Del II og refleksjonstekst (klassebidrag) leveres inn.

Påskeferie

[rediger]

(Uke 14 er det påskeferie)

Barn og unges digitale oppvekst

[rediger]

Tirsdag 10.april

[rediger]
 • (kl.1715-2000) Rolf går gjennom muntlige temaer. Bestille pizza. Få en god oversikt.

Torsdag 12.april

[rediger]

Tirsdag 17.april

[rediger]

Torsdag 19.april

[rediger]

Avslutningstema

[rediger]

Tirsdag 24.april

[rediger]
 • Innleveringsfrist for MAPPEOPPGAVE 3 Om IKT-basert internasjonalt samarbeid.
 • ARBEIDSKRAVET med bruk av refleksjonsblogg må også være ferdig.

Torsdag 26.april

[rediger]
 • Blir gjennomført gruppesamtaler med studentene. Se mer info i kursbloggen.