Hopp til innhold

Lærebok i norsk/Ressurssamling for norsk

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
Norsk
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Denne ressurssamlingen retter seg primært inn mot mellomtrinnet.


Nettsteder som tilbyr enkel ferdighetstrening[rediger]

Kryssord[rediger]

Eksempel 1[rediger]

Nøkkelfakta:

 • Kryssord
 • Kostnad: Gratis
 • Utgiver: Sol.no
 • Målgruppe: Aldersgruppe?
 • Innhold: Her finner du fem ulike kryssord. Kryssordene kan både løses digitalt eller skrives ut og løses på ark. Kryssordet er enkelt forståelig, og kan trene ordforståelsen og rettskrivingen. En morsom vri på norskfaget!

Vurdering:

 • Hvilke interaktive oppgavetyper kan man gjøre: Hvilken type tilbakemelding får man?
 • Kvaliteten på oppgavene: Hvor bra lagt opp er kryssordet?
 • Læringssyn som ligger til grunn for de interaktive oppgavene: Programmert undervisning? Selvinstruerende læringsmateriell. Elevene får feedback på enkelte oppgaver
 • Grad av brukervennlighet: Hvor lett er det å fylle ut kryssordet?
 • Kildekritisk vurdering: Ulempe med reklame på sidene?

Grammatikk[rediger]

Eksempel 1[rediger]

Nøkkelfakta:

 • Nettressurs om grammatikk
 • Kostnad: Gratis
 • Utgiver: Norsk nettskole og globalskolen
 • Målgruppe: Nettside for elever. Aldersgruppe?
 • Innhold: Her finner man kortfattet informasjon om grammatikk, for eksempel ordklasser og syntaks. I tillegg kan elevene trene på enkle ferdigheter gjennom ulike interaktive oppgaver

Vurdering:

 • Hvilke interaktive oppgavetyper kan man gjøre:
 • Kvaliteten på oppgavene:
 • Læringssyn som ligger til grunn for de interaktive oppgavene: Programmert undervisning? Selvinstruerende læringsmateriell. Elevene får feedback på enkelte oppgaver
 • Kvaliteten på fagstoffet som er lagt ut.
 • Grad av oversiktlighet: Hvor lett er det å navigere på siden?
 • Grad av brukervennlighet:
 • Kildekritisk vurdering: Oppgitt at sidene er kvalitetssikret av person ved Høgskolen i Volda [1]

Rettskriving[rediger]

Eksempel 1[rediger]

Nøkkelfakta:

 • Rettskriving
 • Kostnad: Gratis
 • Utgiver: Norsk nettskole og globalskolen
 • Målgruppe: Kan passe for både lærere og elever på mellomtrinnet og oppover?
 • Innhold: En samling med mange forskjellige oppgaver og forklarende tekst knyttet til temaet rettskriving. Utdype mer mer konkret informasjon?
 • Kompetansemål fra læreplanen:

Vurdering:

 • Hvilke interaktive oppgavetyper kan man gjøre:
 • Kvaliteten på oppgavene:
 • Læringssyn som ligger til grunn for de interaktive oppgavene: Programmert undervisning? Selvinstruerende læringsmateriell. Elevene får feedback på enkelte oppgaver. Hvilke?
 • Kvaliteten på fagstoffet som er lagt ut.
 • Grad av oversiktlighet: Hvor lett er det å navigere på siden?
 • Grad av brukervennlighet:
 • Kildekritisk vurdering: Oppgitt at sidene er kvalitetssikret av person ved Høgskolen i Volda [2]


Nettsteder som skal tilby "helhetlige opplæringspakker"[rediger]

Zeppelin[rediger]

Nøkkelfakta:

 • Zeppelin
 • Kostnad: Gratis, men utviklet som støtte for lærerverket Zeppelin i norskfaget.
 • Utgiver: Aschehoug
 • Målgruppe: 5-7.årstrinn.
 • Innhold: Nettstedet er ment å være helhetlig ved å dekke mange forskjellige undervisningsopplegg i norskfaget. Herunder finnes mange forskjellige oppgaver som gir trening på forskjellige ferdigheter i norsk. Lenkene kan både brukes i undervisning, til hjemmetrening og som eksemplifisering for elevene.
 • Gruppeoppdrag: Finn spesifikk URL til noe dere liker spesielt godt. Oppgi relevans for læreplanmål
 • Kompetansemål fra læreplanen:

Vurdering:

 • Hvilke interaktive oppgavetyper kan man gjøre:
 • Kvaliteten på oppgavene:
 • Læringssyn som ligger til grunn for de interaktive oppgavene:
 • Kvaliteten på fagstoffet som er lagt ut:
 • Grad av oversiktlighet: Hvor lett er det å navigere på siden?
 • Grad av brukervennlighet:
 • Kildekritisk vurdering:

Norskverkstedet[rediger]

Nøkkelfakta:

 • Norskverkstedet 2
 • Kostnad: Gratis
 • Utgiver: Mediesenteret, Høgskolen i Bergen.
 • Målgruppe: 5-7.årstrinn. Inneholder både lærerveiledning og elevoppgaver
 • Innhold: Nettstedet er ment å være helhetlig ved å dekke mange forskjellige undervisningsopplegg i norskfaget. Finn spesifikk URL til noe dere liker spesielt godt. Oppgi relevans for læreplanmål
 • Kompetansemål fra læreplanen:

Vurdering:

 • Hvilke interaktive oppgavetyper kan man gjøre:
 • Kvaliteten på oppgavene:
 • Læringssyn som ligger til grunn for de interaktive oppgavene:
 • Kvaliteten på fagstoffet som er lagt ut:
 • Grad av oversiktlighet: Hvor lett er det å navigere på siden?
 • Grad av brukervennlighet:
 • Kildekritisk vurdering:

Skriveskolen[rediger]

Nøkkelfakta:

 • Skriveskolen
 • Kostnad: Gratis
 • Utgiver: Mediesenteret, Høgskolen i Bergen.
 • Målgruppe: 5-7.årstrinn?
 • Kompetansemål fra læreplanen:

Vurdering:

 • Hvilke interaktive oppgavetyper kan man gjøre:
 • Kvaliteten på oppgavene:
 • Læringssyn som ligger til grunn for de interaktive oppgavene:
 • Kvaliteten på fagstoffet som er lagt ut:
 • Grad av oversiktlighet: Hvor lett er det å navigere på siden?
 • Grad av brukervennlighet:
 • Kildekritisk vurdering:


Konkrete undervisningsopplegg[rediger]

Eksempel 1[rediger]

Nøkkelfakta:

Læreplanmål:

 • Språklæring: bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler
 • Kommunikasjon: finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere, bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
 • Språk, kultur og samfunn: gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur

Vurdering:

 • Kvaliteten på oppgavene:
 • Læringssyn som ligger til grunn for undervisningsopplegget:
 • Grad av brukervennlighet:
 • Kildekritisk vurdering:


Andre nettsteder dere kan vurdere[rediger]