Hopp til innhold

Kildekritisk vurderingskompetanse

Fra Wikibøker – frie læremidler

Hva vil det si å være kildekritisk?

[rediger]

Med kildekritikk menes at man skal være kritisk til den kilden man har hentet informasjon ifra. Kilder kan være, radio, tv, aviser, bøker, bilder, internett m.fl. Allerede på 1800-tallet ble kildekritikk som metode utviklet av historikere og blir i dag brukt i de fleste fag. En kildes faglige verdi må vurderes i forhold til noe (Bertnes 2005).

Kildekritisk vurderingskompetanse dreier seg ikke bare om internett, men det handler om hvordan du forholder deg til de budskap du får. (Balterzen 2009)

Hvorfor er det viktig å være kildekritisk til det vi finner på nettet?

[rediger]

Å kunne bruke digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet i læreplanverket Kunnskapsløftet 06 Denne ferdigheten blir nevnt i flere av kompetansemålene i mange fag, på alle trinn. I Norskfaget, under "Språk og kultur" (Vg1) står det følgende:

”Hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftelig arbeid."

Her legges det opp til at lærer skal gi elevene trening i å vurdere, sammenligne eller analysere ulike digitale kilder som for eksempel på Internett. Generelt bør alle være kritiske til det de finner på nett. Om informasjonen er sann, hvem som har skrevet den etc. Elevene må også læres opp til å skille fagstoff fra annet stoff. Hva er bra, brukbart, seriøst, relevant eller kvalitetssikret?

Det er flere måter å forstå ferdigheten å bruke digital verktøy (digital kompetanse) på. Det er en ferdighet som både innbefatter å mestre teknikken. Men, implisitt i læreplanverket ligger også en forståelse av ferdigheten som tenderer mot begrepet informasjonskompetanse. Samtidig er det viktig å understreke at kildekritisk holdning skal man ha uansett medium. Ikke alt som står i avisene eller som blir sagt på radio er nødvendigvis sant! På nett risikerer man i større grad at tradisjonelle skillelinjer mellom reklame (betalt annonsering)og journalistisk stoff blir visket ut, og det er ikke alltid lett å vite hva som er hva.

En jungel av (feil)informasjon.

[rediger]

Forfatterne av nettsidene blir mer kreative også i forhold til hva brukeren vil ha, og på nett risikerer man i større grad at tradisjonelle skillelinjer mellom reklame, betalt annonsering, og journalistisk stoff viskes ut.

Enkeltpersoner kan ha som motiv å legge ut sine egne synspunkter, som verken er objektive eller har gode hensikter. Etter at internettet, World wide web, ble opprettet er tilgangen til å få elektronisk informasjon mye enklere. Disse sidene kan være faglige, kommersielle, seriøse eller useriøse, lovlige eller ulovelige i sin måte å fremstille sin informasjon på. Dette krever at man vurderer informasjonskvalitet på nye måter. Det blir viktig for elever å avgjøre hvilken type informasjon man kan bruke i forskjellige sammenhenger. Kritisk vurdering er avgjørende for om det stoffet man finner er troverdig, i forhold til den jungelen av informasjon man finner på nettet.

Noen ting det er lurt å være oppmerksom på når man bruker nettinformasjon i skolesammenheng:

1. Noen sider er forkynnende eller er preget av ukritisk perspektiv innenfra. Disse sidene dvs. offisielle informasjonssider, er ofte relativt saklige. Men de presenterer sjelden negativ kritikk mot seg selv.

2. Andre sider er preget av kritikk. Disse sidene er ofte uegnet i f eks. KRL - undervisningen. Det er to grunner til å trekke frem denne kategorien. En er at elevene kommer bort i slike sider før eller senere. Elevene kan drøfte disse sidene, slik at de er oppmerksomme på dem. Den andre grunnen er at journalister ofte tar utgangspunkt i disse sidene når reportasjer skal skrives. Det er mer vanlig med kritiske og negative reportasjer enn med saklige og positive sider spesielt innenfor religiøse spørsmål.

3. For det tredje er det sider som er skrevet av fagfolk, hvor perspektivet utenfor dominerer. Sidene inneholder få ladde ord og uttrykk. Sidene har en tilnærming på grunnlag av historie og har leksikalske opplysninger. Eksempel: Wikipedia.

4. Det er også sider hvor det er lagt vekt på reklame, kjøp og salg også videre.

Det kan også være lurt å tenke på at bilde, film og lyd må vurderes kildekritisk på lik linje med tekst. Ha alltid sidens motiv i bakhodet! Hvorfor er sidene plassert på nettet? Er det for å informere, selge, overbevise eller underholde? Vær kritisk!

Sjekkliste for kildekritisk vurdering av nettsider.

[rediger]

Dette kan være en grei sjekkeliste når man skal være kildekritisk:

Hvem står bak nettsiden?

• Er det en myndighet?

• Er det en organisasjon?

• Er det et foretak?

• Er det en privatperson?

• Er det noen som kan noe om emnet?

• Er det noen du stoler på?

• Er innholdet skrevet av en fagperson?

Hvorfor er nettsiden etablert?

• For å informere om noe?

• For å presentere fakta?

• For å propagandere for noe?

• For å selge noe?

• For å underholde?

Kan du få informasjon fra andre kilder?

• Vær kritisk. Ikke stol på noe som du ikke selv har kontrollert. Finn andre kilder som skriver om det samme emnet. Kontroller om informasjonen samstemmer.

• Har du sjekket i skolebiblioteket? Informasjon i bøker og tidsskrifter har vært gjennom en vurderingsprosess i forlag og tidsskriftredaksjoner. Mye av informasjonen på Internett har ikke vært gjennom en tilsvarende vurderingsprosess.

• Har du sjekket lenkesamlingen på f. eks Skolenettet?

• Har du sammenliknet med andre kilder? For å finne ut om informasjonen er korrekt og presis, kan en sjekke om faktaopplysninger og årstall stemmer.

• Var internett den beste kilden?

Hvordan ser nettsiden ut?

• Finnes det noen kontaktinformasjon?

• Virker teksten seriøs? Er det mye stavefeil? Skrivefeil er veldig useriøst på en internettside, og en bør tenke seg om før en bruker dette som kilde.

• Fungerer lenkene?

• Henvises det til kilder? Man bør også sjekke eventuelle pekere til andre sider. Dette sier noe om hvem de identifiserer seg med og kanskje også noe om sidens troverdighet.

• Finnes det dato på siden? Kontroller at informasjonen ikke er for gammel. Hvis ikke sidene er oppdaterte og daterte så gjør en dobbeltsjekk før du presenterer dette som pålitelige kilder.

Litteratur

[rediger]

• Saabye, Malin.2007 Digital kompetanse i grunnskolen. En metodebok for lærere. Pedlex Norsk Skoleinformasjon-- • Bertnes, Pål A. 2005. Faglig informasjon på internett-kvalitet og kildekritikk. Abstrakt forlag.

Interne lenker

[rediger]

Eksterne lenker

[rediger]

svensk nettsted

-Norsk ungdomsside

i jungelen - ressurside fra Skolenettet

Information ChecKlist

• Balterzen, Rolf (2009).Forelesning om digital kompetanse 22. januar