Hopp til innhold

IKT-basert internasjonalt samarbeid ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikiressursen for
Studiet IKT for lærere
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiressursen
Diskusjon
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Bakgrunn

[rediger]

IKT-basert internasjonalt samarbeid inngår som en av tre mappeoppgaver som teller med på den endelige sluttkarakteren i studiet. Alle studentene må i løpet av semesteret inngå i en eller annen form for internasjonalt samarbeid med studenter fra utlandet. Det kan være flere løsninger på denne oppgaven. Studenter som har tilgang til en grunnskoleklasse kan i samarbeid med skolens ledelse, starte opp et kalsse-til-klassesamarbeid f.eks. gjennom eTwinning, man kan bruke nettverkskontakter ved andre læresteder til å etablere felles prosjekter. Vi åpner også for andre løsninger som viser hvordan samarbeid om prosjekter kan støttes av digigtale medier/verktøy. Det vektelegges i vurderingen om studentene har lagt opp til relevant og kreativ bruk av digitale medier/verktøy i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av prosjektet.

Det er flere grunner til at det blir satset på slike prosjekt. En grunn er at EU ønsker at elever i ulike land skal kommunisere og lære mer om hverandre. En av satsningene heter eTwinning. Vi ønsker også at lærerutdanningen skal bidra til økt internasjonalt samarbeid mellom lærere, elever og studenter. I et IKT-perspektiv er dette også viktig, fordi digitalt samarbeid om internasjonale prosjekter eller temaopplegg gir autentiske erfaringer med bruk av digitale medier og verktøy i en pedagogisk sammenheng.

Om mappeoppgaven

[rediger]
  • Her finner du mer informasjon om hva studentene skal gjøre

Dokumentasjon av arbeidet våren 2011

[rediger]

Pedagogisk merverdi

[rediger]

Det pedagogiske potensialet ser ut til å være stort, fordi internasjonalt samarbeid her bidrar til både erfaringsutveksling på tvers av landegrenser, men også fordi det gir grunnlag for autentiske, digitale erfaringer for både lærere og elever.

Se også

[rediger]

Digital samarbeidskompetanse

Anbefalt litteratur

[rediger]