IKT i utdanning/Bruk av IKT i fagene

Fra Wikibøker – frie læremidler

- Hva sier læreplanen (Kunnskapsløftet) om å bruke digitale verktøy? Tanken er at disse sidene skal hjelpe lærere med å innfri læreplanens målsetning om å bruke digitale verktøy i undervisningen på en fornuftig måte. Her presenterer vi flere eksempler på hvordan man kan bruke IKT i forskjellige fag.


I tillegg blir det vist til eksempler på helhetlige planer relatert til bruk av digitale verktøy i fagene. Se nedenfor:


Litteratur[rediger]

- Kunnskapsløftet (2006). Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring.]] Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet. Læreplan