Sankewikiboken/Register

Fra Wikibøker – frie læremidler
Dette er et register over arter som boken omtaler, eller skal omtale. Noen av artene omtales selv om de er svært giftige. Det er fordi det er nyttig for alle som sanker å kjenne til slike arter for å unngå å gjøre farlige feil.
art/gruppe vitenskapelig navn wikidata
Blokkebær Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Vaccinium uliginosum Q146967
Stortranebær Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Oxycoccus palustris NA
Geitramsslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Chamerion Q2507911
Furumatriske Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lactarius deliciosus Q62138
Grønlandsbutare Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Alaria pylaiei Q29347899
Rødnende parasollsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Chlorophyllum rhacodes Q757119
Fløyelsrørsopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Xerocomus Q578471
Tegebær Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Rubus saxatilis Q158569
Vierslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Salix Q36050
Grisetang Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Ascophyllum nodosum Q1415896
Kratthumleblom Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Geum urbanum Q157407
Svovelsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hypholoma capnoides Q1543695
Lerkesopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Suillus grevillei Q833108
Sjøsivaksslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Schoenoplectus Q1433585
Rimsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cortinarius caperatus Q669036
Hvit sprøsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Psathyrella candolleana Q772657
Krusflik Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Chondrus crispus Q4963539
Tyttebær Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Vaccinium vitis-idaea Q93235
Fjellsyreslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Oxyria Q947992
Geitrams Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Chamerion angustifolium Q160104
Granmatriske Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lactarius deterrimus Q498221
Blodrørsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Neoboletus praestigiator Q108103258
Bjørkeslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Betula Q25243
Tundravier Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Salix arctica Q674096
Søtgrasslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Glyceria Q157515
Strandstjerne Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Tripolium pannonicum Q635916
Smørsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Suillus luteus Q816730
Sjøsivaks Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Schoenoplectus lacustris Q158956
Trompetsopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Craterellus Q2097845
Vikkeslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Vicia Q147337
Fjellsyre Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Oxyria digyna Q1444183
Gjetertaskeslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Capsella Q157786
Kokosriske Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lactarius glyciosmus Q650468
Ruterørsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Xerocomus chrysenteron Q81168212
Gullmosehatt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Chrysomphalina chrysophylla Q10510673
Øresopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Otidea Q294761
Bondekål Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Brassica rapa Q3384
Mannasøtgras Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Glyceria fluitans Q159078
Salturtslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Salicornia Q159525
Dunkjevleslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Typha Q145707
Østersurt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Mertensia maritima Q1444376
Svartbrun rørsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Imleria badia Q752497
Sandsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Suillus variegatus Q1347128
Bergknappslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sedum Q156851
Svart trompetsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Craterellus cornucopioides Q857903
Vårfagerhatt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Calocybe gambosa Q731944
Villrips Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Ribes spicatum Q149485
Gjerdevikke Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Vicia sepium Q148570
Pastinakkslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Pastinaca Q1479657
Gjetertaske Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Capsella bursa-pastoris Q27264
Sotriske Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lactarius lignyotus Q80740
Skjellblekksopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Coprinus Q289890
Hareøre Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Otidea leporina Q3913812
Smørkremle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Russula vitellina Q108334785
Dagfiolslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hesperis Q3303714
Salturt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Salicornia europaea Q27943
Harerugslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Bistorta Q938953
Smalt dunkjevle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Typha angustifolia Q146572
Bjørnerot Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Meum athamanticum Q1019275
Sommertraktsopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Infundibulicybe Q142749
Hvitbergknapp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sedum album Q253636
Stikkelsbær Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Ribes uva-crispa Q41503
Vårkål Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Ficaria verna Q157557
Kantareller Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cantharellus Q922335
Skogvikke Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Vicia sylvatica Q159755
Pastinakk Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Pastinaca sativa Q188614
Engkarseslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cardamine Q147299
Matblekksopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Coprinus comatus Q275125
Eseløre Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Otidea onotica Q1367539
Dagfiol Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hesperis matronalis Q1857886
Hylleslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sambucus Q131448
Harerug Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Bistorta vivipara Q768222
Bredt dunkjevle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Typha latifolia Q147520
Porsslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Myrica Q133287
Heggetraktsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Infundibulicybe geotropa Q1478465
Ildrørsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Suillellus luridus Q752494
Roseslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Rosa Q34687
Mjødurtslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Filipendula Q148605
Ametystkantarell Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cantharellus amethysteus Q2527495
Takrørslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Phragmites Q1976487
Bekkekarse Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cardamine amara Q163609
Klubbesopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Clavariadelphus Q1649660
Storbegersopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Peziza Q1080155
Marigrasslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hierochloe Q158906
Sommerhyll Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sambucus ebulus Q158515
Kålslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Brassica Q58677
Almeslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Ulmus Q131113
Pors Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Myrica gale Q161681
Sommertraktsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Infundibulicybe gibba Q765631
Musseronger Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Tricholoma Q573661
Pærerøyksopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lycoperdon pyriforme Q865798
Steinnype Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Rosa canina Q146066
Mjødurt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Filipendula ulmaria Q147176
Nordlig kantarell Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cantharellus borealis Q12236674
Engkarse Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cardamine pratensis Q27490
Blomkålsopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sparassis Q919010
Liten klubbesopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Clavariadelphus ligula Q2978650
Brun begersopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Peziza badia Q3412104
Marigras Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hierochloë odorata Q161162
Spansk kjørvel Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Myrrhis odorata Q1137175
Åkerkål Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Brassica rapa subsp. campestris Q17356484
Alm Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Ulmus glabra Q147498
Brunkjuker Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Inonotus Q1567772
Silkemusserong Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Tricholoma columbetta Q2640522
Knippesopper og gråhatter Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lyophyllum Q973255
Bjørnebærslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Rubus Q602740
Kantarell Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cantharellus cibarius Q188749
Fagervokssopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hygrocybe Q520530
Blomkålsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sparassis crispa Q36992
Stor klubbesopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Clavariadelphus pistillaris Q378947
Ridderhatter Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lepista Q1886599
Vårpengeurtslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Noccaea Q3342583
Russekålslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Bunias Q2507888
Kreftkjuke Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Inonotus obliquus Q1956937
Bjørkemusserong Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Tricholoma fulvum Q2062226
Grå knippesopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lyophyllum decastes Q138112
Åkerbær Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Rubus arcticus Q210330
Gulskinn Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Flavocetraria nivalis Q40930355
Oransjekantarell Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cantharellus friesii Q596896
Pengeurtslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Thlaspi Q1133524
Konglehatter Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Strobilurus Q147348
Granklubbesopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Clavariadelphus truncatus Q320428
Gullskjellsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Phaeolepiota aurea Q3511527
Rødnende fluesopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Amanita rubescens NA
Irisridderhatt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lepista irina Q1634310
Vårpengeurt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Noccaea caerulescens Q163035
Russekål Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Bunias orientalis Q2030568
Lys navnlelav Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Umbilicaria vellea Q7881331
Broket musserong Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Tricholoma guldeniae Q81162415
Furuknippesopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lyophyllum shimeji Q1054803
Svartnende kantarell Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cantharellus melanoxeros Q97202749
Molte Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Rubus chamaemorus Q160092
Maureslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Galium Q148633
Pengeurt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Thlaspi arvense Q161867
Leddvedslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lonicera Q156047
Skarlagenvokssopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hygrocybe punicea Q42054
Grankonglehatt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Strobilurus esculentus Q1094895
Fingersopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Clavulina Q336963
Grå kamfluesopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Amanita vaginata Q913459
Kirsebærslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Prunus Q190545
Fjellridderhatt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lepista multiformis Q10602181
Bergmynteslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Origanum Q205265
Strandreddikslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cakile Q158349
Nesleslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Urtica Q121671
Stubbskjellsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Kuehneromyces mutabilis Q732640
Storparasollsopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Macrolepiota Q19748
Blek kantarell Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cantharellus pallens Q4355294
Bringebær Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Rubus idaeus Q12252383
Klengemaure Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Galium aparine Q161581
Lindeslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Tilia Q127849
Kaprifol Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lonicera caprifolium Q158538
Tangmeldeslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Atriplex Q157801
Skogvokssopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hygrophorus Q622043
Furukonglehatt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Strobilurus stephanocystis Q10690274
Geléører Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Auricularia Q1633488
Hegg Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Prunus padus Q165424
Strandkål Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Crambe maritima Q165299
Blå ridderhatt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lepista nuda Q29362
Bergmynte Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Origanum vulgare Q134283
Strandreddik Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cakile maritima Q589913
Stornesle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Urtica dioica Q155909
Stor parasollsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Macrolepiota procera Q243381
Rødnende parasollsopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Chlorophyllum Q604880
Teiebær Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Rubus saxatilis Q158569
Myske Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Galium odoratum Q161090
Lind Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Tilia cordata Q158746
Epleslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Malus Q104819
Strandmelde Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Atriplex littoralis Q158306
Sotvokssopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hygrophorus camarophyllus Q3915574
Kragesopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Stropharia Q1634915
Judasøre Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Auricularia auricula-judae Q321342
Slåpetorn Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Prunus spinosa Q129018
Hagtornslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Crataegus Q132557
Lillastilket ridderhatt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lepista saeva Q1824952
Gjøkesyreslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Oxalis Q157378
Røsslyngslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Calluna Q6983007
Seigsopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Marasmius Q1520016
Syreslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Rumex Q157264
Gulmaure Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Galium verum Q156854
Kløverslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Trifolium Q101538
Villeple Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Malus sylvestris Q47161
Tangmelde Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Atriplex prostrata Q159262
Frostvokssopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hygrophorus hypothejus Q1364735
Stor kragesopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Stropharia hornemannii Q334957
Steinsopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Boletus Q19744
Eikeslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Quercus Q12004
Hagtorn Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Crataegus monogyna Q161511
Traktmusseronger Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Leucopaxillus Q2258592
Røsslyng Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Calluna vulgaris Q26615
Mild gulkremle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Russula claroflava Q1462183
Nelliksopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Marasmius oreades Q752492
Søteslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Gentiana Q144682
Gulskivevokssopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hygrophorus karstenii Q2255852
Rødkløver Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Trifolium pratense Q156635
Strutseving Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Matteuccia struthiopteris Q1130386
Vinterkarseslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Barbarea Q157614
Rødbrun kragesopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Stropharia rugosoannulata Q1236980
Ugraskvekeslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Elytrigia Q161132
Steinsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Boletus edulis Q19740
Vintereik Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Quercus petraea Q158608
Kjempetraktmusserong Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Leucopaxillus giganteus Q2454893
Trollmorkler Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Gyromitra Q580989
Gulrød kremle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Russula decolorans Q2028199
Ekte morkler Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Morchella Q371101
Korsknapp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Glechoma hederacea Q162544
Mandelriske Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lactifluus volemus Q104838338
Olivenbrun vokssopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hygrophorus olivaceoalbus Q1855552
Hvitkløver Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Trifolium repens Q148675
Mynteslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Mentha Q47859
Vinterkarse Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Barbarea vulgaris Q157285
Kusopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Suillus Q1338220
Kveke Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Elytrigia repens Q15511852
Rødbrun steinsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Boletus pinophilus Q1415435
Sommereik Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Quercus robur Q165145
Røyksopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lycoperdon Q1335970
Bispelue Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Gyromitra infula Q3495445
Rogn Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sorbus aucuparia Q146198
Blodsjampinjong Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Agaricus sylvaticus Q1097213
Kremlevokssopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hygrophorus russula Q2714680
Sauløkslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Triglochin Q2458225
Åkermynte Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Mentha arvensis Q160585
Bjørkeslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Betula Q25243
Seig kusopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Suillus bovinus Q1165762
Kreklingslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Empetrum Q218371
Bleklodden steinsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Boletus reticulatus Q26203726
Rosenrotslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Rhodiola Q133592
Stilkrøyksopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lycoperdon excipuliforme NA
Høstmorkler Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Helvella Q1514169
Svinerotslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Stachys Q156294
Matkarse Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lepidium sativum Q27033
Skarp gulkremle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Russula ochroleuca Q206438
Dunkjempe Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Plantago media Q157272
Kjemperøyksopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Langermannia gigantea Q49550411
Risbjørk Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Betula nana Q157628
Svovelsopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hypholoma Q371793
Fjæresauløk Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Triglochin maritima Q157862
Vassmynte Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Mentha aquatica Q161232
Krekling Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Empetrum nigrum Q202305
Eggrøyksopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Bovista Q895372
Rosenrot Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Rhodiola rosea Q161665
Vorterøyksopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lycoperdon perlatum Q545130
Melbærslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Arctostaphylos Q280566
Mørk høstmorkel Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Helvella lacunosa Q1462244
Åkersvinerot Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Stachys palustris Q158392
Tunbalderbråslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lepidotheca NA
Storkremle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Russula paludosa Q618295
Sisselrotslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Polypodium Q1135685
Hestehov Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Tussilago Farfara Q26302
Åkersopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Agrocybe Q341780
Skrubber Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Leccinum Q573152
Hengebjørk Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Betula pendula Q156895
Strandstjerneslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Tripolium Q7843697
Bukkeblad Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Menyanthes trifoliata Q156153
Snelleslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Equisetum Q28114
Stor eggrøyksopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Bovista nigrescens Q2679918
Ripsslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Ribes Q22691
Tunbalderbrå Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lepidotheca suaveolens NA
Matpiggsopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hydnum Q159023
Stjerneblomslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Stellaria Q156694
Nøttekremle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Russula vesca Q851539
Myk sisselrot Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Polypodium interjectum Q1546744
Sikorislekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cichorium Q158514
Våråkersopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Agrocybe praecox Q1471958
Ospeskrubb Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Leccinum albostipitatum Q20078216
Bjørk Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Betula pubescens Q157624
Østersurtslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Mertensia Q765547
Solbær Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Ribes nigrum Q146604
Åkersnelle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Equisetum arvense Q107592
Prestekrageslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Leucanthemum Q21040
Melbær Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Arctostaphylos uva-ursi Q208032
Hvit piggsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hydnum albidum Q10716245
Vassarve Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Stellaria media Q158711
Storpigger Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sarcodon Q902135
Sisselrot Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Polypodium vulgare Q743883
Sikori Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cichorium intybus Q2544599
Fåresopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Albatrellus Q1073187
Fjellbjørk Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Betula pubescens ssp. czerepanovii Q3368692
Kaffebrun traktsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Pseudoclitocybe cyathiformis Q2591272
Vårkålslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Ficaria Q9390917
Fløyelsrørsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Xerocomus ferrugineus Q12955841
Prestekrage Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Leucanthemum vulgare Q27164
Rypebær Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Arctous alpina Q10903109
Skogstjerneblom Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Stellaria nemorum Q161631
Furuskjellpigg Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sarcodon squamosus Q3845782
Fåresopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Albatrellus ovinus Q331465
Mureslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Potentilla Q156512
Skjørbuksurtslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cochlearia Q162611
Myrskrubb Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Leccinum holopus Q1328979
Gul trompetsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Craterellus lutescens Q1478429
Mørk kokosriske Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lactarius mammosus Q1266088
Løpstikke Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Levisticum officinale Q27615
Fjærekollslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Armeria Q158399
Blek piggsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hydnum repandum Q13684
Reinfannslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Tanacetum Q54016
Oransjebegre Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Aleuria Q1144912
Mattemure Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Potentilla anserina Q157815
Skjørbuksurt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cochlearia officinalis Q160191
Brunskrubb Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Leccinum scabrum Q628977
Kystbergknapp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sedum anglicum Q3770862
Traktkantarell Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Craterellus tubaeformis Q371126
Issvullsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Pseudohydnum gelatinosum Q206711
Fiolslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Viola Q146095
Hvit pepperriske Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lactarius piperatus Q1323824
Strandrugslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Leymus Q1542804
Fjærekoll Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Armeria maritima Q21036
Rødgul piggsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hydnum rufescens Q2475470
Reinfann Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Tanacetum vulgare Q27079
Skarlagen vårbeger Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sarcoscypha austriaca Q2519734
Oransjebeger Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Aleuria aurantia Q1251715
Tepperot Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Potentilla erecta Q160098
Jordnøttslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Conopodium Q2993539
Svartskrubb Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Leccinum variicolor Q355571
Smelleslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Silene Q116209
Einerslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Juniperus Q25662
Korallsopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Ramaria Q1753622
Engfiol Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Viola canina Q1333239
Takrør Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Phragmites australis Q28557
Fiolett svovelriske Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lactarius repraesentaneus Q226970
Løvetannslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Taraxacum Q30024
Strandrug Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Leymus arenarius Q1426766
Surbærslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Aronia Q158983
Båetang Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Fucus distichus Q2712975
Fluesopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Amanita Q213938
Nøkleblomslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Primula Q158974
Jordnøtt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Conopodium majus Q672080
Rødskrubb Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Leccinum versipelle Q533017
Fjellsmelle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Silene acaulis Q1339103
Einer Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Juniperus communis Q26325
Sagtang Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Fucus serratus Q1506400
Rabarbrasopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Chroogomphus rutilus Q1491620
Fingertare Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Laminaria digitata Q1093337
Rødtuppsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Ramaria botrytis Q1568901
Fjærehinne Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Porphyra umbilicalis Q899607
Karveslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Carum Q149079
Skogfiol Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Viola riviniana Q74174
Vadderotslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Phyteuma Q53468
Rødbrun pepperriske Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lactarius rufus Q1323764
Ugrasløvetann Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Taraxacum sect. Ruderalia Q18452297
Strandkjeksslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Ligusticum Q3239002
Svartsurbær Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Aronia melanocarpa Q162774
Kaurtang Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Fucus spiralis Q1934508
Stortare Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Laminaria hyperborea Q1896724
Tindvedslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hippophae Q5686857
Grå fluesopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Amanita excelsa Q19767793
Marianøkleblom Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Primula veris Q157552
Hasselslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Corylus Q145889
Engvokssopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cuphophyllus Q918158
Engsmelle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Silene vulgaris Q511103
Tvetannslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lamium Q146675
Blæretang Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Fucus vesiculosus Q754755
Sukkertare Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Saccharina latissima Q228105
Karve Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Carum carvi Q26811
Stemorsblom Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Viola tricolor Q190326
Grågås Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Anser anser Q25882
Vadderot Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Phyteuma spicatum Q254655
Strandkjeks Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Ligusticum scothicum Q3257294
Malurtslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Artemisia Q156421
Svovelriske Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lactarius scrobiculatus Q1546452
Vorteflik Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Mastocarpus stellatus Q1786888
Tindved Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hippophae rhamnoides Q165378
Kusymre Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Primula vulgaris Q159537
Hassel Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Corylus avellana Q124969
Snøgås Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Anser caerulescens Q27074540
Engvokssopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cuphophyllus pratensis Q934772
Sennepslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sinapis Q150072
Dauvnesle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lamium album Q157626
Stillehavsøsters Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Crassostrea gigas Q20857
Væpnerhatter Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Rhodocybe Q5228916
Sjampinjonger Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Agaricus Q390456
Stripegås Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Anser indicus Q191125
Granslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Picea Q26782
Burot Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Artemisia vulgaris Q26663
Skjeggriske Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lactarius torminosus Q865540
Østerssopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Pleurotus Q852065
O-skjell Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Modiolus modiolus Q686276
Søl Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Palmaria palmata Q864648
Strandarveslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Honckenya Q2714304
Tarmgrønske Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Ulva intestinalis Q2708229
Strandkålslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Crambe Q162902
Kransmusserong Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Tricholoma matsutake Q509308
Vintersopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Flammulina Q1765838
Åkersennep Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sinapis arvensis Q27986
Rødtvetann Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lamium purpureum Q157619
Svabergsjøpiggsvin Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Echinus esculentus Q664443
Stor væpnerhatt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Rhodocybe gemina Q1345714
Drøbakksjøpiggsvin Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Strongylocentrotus droebachiensis Q2187594
Havsalat Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Ulva lactuca Q852879
Islandslav Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cetraria islandica Q582664
Åkersjampinjong Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Agaricus arvensis Q690801
Gran Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Picea abies Q145992
Kuskjell Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Arctica islandica Q856177
Hulriske Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lactarius trivialis Q1486219
Kamfingersopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Clavulina coralloides Q138027
Blågrå østerssopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Pleurotus ostreatus Q186451
Tuemaur Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Formica Q1194683
Knapptang Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Himanthalia elongata Q1636443
Løkurtslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Alliaria Q158968
Blåskjell Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Mytilus edulis Q27855
Strandarve Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Honckenya peploides Q157949
Sauetang Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Pelvetia canaliculata Q1669623
Gråmusserong Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Tricholoma portentosum Q261047
Løkurt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Alliaria petiolata Q160097
Vintersopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Flammulina velutipes Q372893
Dylleslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sonchus Q830049
Erteknappslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lathyrus Q157209
Kremler Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Russula Q216110
Rød skogmaur Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Formica rufa Q148769
Sløke Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Angelica sylvestris Q958823
Fjørehinneslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Porphyra Q2104475
Stor melbille Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Tenebrio molitor Q225965
Skrubbærslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Chamaepericlymenum Q16874368
Kongesjampinjong Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Agaricus augustus Q267538
Kjempeslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Plantago Q164686
Kanadagås Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Branta canadensis Q26733
Traktsopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Clitocybe Q368612
Svarthyll Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sambucus nigra Q22701
Lodden hvitriske Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lactarius vellereus Q1349054
Bjørkeøsterssopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Pleurotus pulmonarius Q1261868
Gråmåke Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Larus argentatus Q28236
Løkslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Allium Q49391
Humleslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Humulus Q158790
Albusnegl Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Patella vulgata Q182258
Hundekjeksslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Anthriscus Q745445
Lønneslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Acer Q42292
Smånesle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Urtica urens Q157175
Grisetangdokke Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Vertebrata lanosa Q3556236
Svovelkjuke Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Laetiporus sulphureus Q772098
Grå jordmusserong Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Tricholoma terreum Q27266
Sleipsopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Gomphidius Q1631217
Åkerdylle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sonchus arvensis Q239291
Knollerteknapp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lathyrus linifolius Q158866
Grønnkremle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Russula aeruginea Q1323740
Sildemåke Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Larus fuscus Q27160
Vill-løk Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Allium oleraceum Q161107
Kamskjell Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Pectinidae Q1311395
Skrubbær Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Chamaepericlymenum suecicum Q50840001
Dyrket sjampinjong Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Agaricus bisporus Q227690
Flikkjempe Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Plantago coronopus Q164030
Puddertraktsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Clitocybe nebularis Q757125
Rødhyll Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sambucus racemosa Q157276
Kvinand Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Bucephala clangula Q29865
Svartbak Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Larus marinus Q26629
Spisslønn Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Acer platanoides Q26745
Grasløk Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Allium schoenoprasum Q51148
Humle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Humulus lupulus Q104212
Hundekjeks Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris Q24873235
Gjøkesyre Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Oxalis acetosella Q158576
Bærlyngslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Vaccinium Q5079636
Lakssopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Laccaria Q2666545
Sliresopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Volvariella Q2003768
Sleipsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Gomphidius glutinosus Q790626
Haredylle Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sonchus oleraceus Q331676
Skogflatbelg Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lathyrus sylvestris Q163796
Ryllikslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Achillea Q146617
Ramsløk Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Allium ursinum Q130882
Gulaksslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Anthoxanthum Q158294
Syre Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Rumex acetosa Q26297
Enggresshoppe Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Pseudochorthippus parallelus Q14191199
Smalkjempe Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Plantago lanceolata Q157408
Ugrasmeldeslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Chenopodium Q158094
Bysjampinjong Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Agaricus bitorquis Q1423834
Ryllik Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Achillea millefolium Q25408
Grønn anistraktsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Clitocybe odora Q913466
Sildreslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Saxifraga Q156146
Krittøsterssopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Pleurocybella porrigens Q2450117
Seiersløk Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Allium victorialis Q162924
Gulaks Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Anthoxanthum odoratum Q157751
Smørbukkslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hylotelephium Q132737
Ærfugl Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Somateria mollissima Q26696
Tranebærslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Oxycoccus Q15940583
Klokkeslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Campanula Q157069
Ametystsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Laccaria amethystina Q28492278
Rognslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Sorbus Q157964
Matkarseslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lepidium Q146217
Grå sliresopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Volvariella volvacea Q641656
Skvallerkålslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Aegopodium Q1137600
Strandløk Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Allium vineale Q161230
Borreslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Arctium Q27257
Småsyre Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Rumex acetosella Q29951
Søterot Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Gentiana purpurea Q162579
Groblad Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Plantago major Q157154
Meldestokk Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Chenopodium album Q158610
Beitesjampinjong Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Agaricus campestris Q234529
Skvallerkål Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Aegopodium podagraria Q217778
Melsopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Clitopilus Q2630668
Rødsildre Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Saxifraga oppositifolia Q161670
Skjermsopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Pluteus Q1156750
Kvannslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Angelica Q219666
Storborre Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Arctium lappa Q26932
Smørbukk Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hylotelephium maximum Q3143948
Blåbær Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Vaccinium myrtillus Q5413585
Mellomtranebær Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Oxycoccus hagerupii Q38908232
Storklokke Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Campanula latifolia Q526630
Lakssopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Laccaria laccata Q597340
Strandkarse Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lepidium latifolium Q32465
Furu Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Pinus sylvestris Q133128
Kvann Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Angelica archangelica Q207745
Småborre Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Arctium minus Q20996
Krushøymol Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Rumex crispus Q157643
Humbleblomslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Geum Q156771
Strandkjempe Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Plantago maritima Q21126
Turtslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cicerbita Q1343938
Melsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Clitopilus prunulus Q856834
Skogsivaksslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Scirpus Q159220
Skjermsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Pluteus cervinus Q790598
Ullborre Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Arctium tomentosum Q854816
Grisøreslekta Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hypochaeris Q28202
Småtranebær Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Oxycoccus microcarpus Q38910829
Ugrasklokke Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Campanula rapunculoides Q341547
Risker Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Lactarius Q748899
Ruterørsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Xerocomellus chrysenteron Q254161
Rundmorkel Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Morchella esculenta Q1129282
Høymol Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Rumex longifolius Q3479283
Enghumleblom Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Geum rivale Q161625
Turt Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cicerbita alpina Q1477580
Ringløs smørsopp Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Suillus granulatus Q1142857
Slørsopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Cortinarius Q306495
Skogsivaks Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Scirpus sylvaticus Q159028
Sprøsopper Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Psathyrella Q2705558
Butare Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Alaria esculenta Q967622
Kystgrisøre Utviklingsfase: 00% (ved {{{2}}}) Hypochaeris radicata Q421057|}