Sankewikiboken/Løkslekta

Fra Wikibøker – frie læremidler

Løkslekta (Allium) inneholder flere spiselige arter. Ramsløk (A. ursinum) i har nylig blitt rødlistet, og den rangeres som nær truetNorsk rødliste for arter 2021.

Ekspertkomitéen for karplanter, som har utarbeidet vurderingen, uttrykker bekymring på grunn av at økt fokus på ville matplanter har ført til en svært intensiv høsting i enkelte bynære områder, særlig ved Oslofjorden. Ramsløk sankes flere steder i sekkevis (og kilovis), og forekomster ribbes for alt av blad og stengler som stikker opp, til salg til restauranter og på grønnsaktorg. Til og med forekomster i naturreservater, slik som Ekebergskråninga i Oslo ribbes nå for ramsløk.

Når man høster inn ville ressurser fra naturen, vil en måtte bruke sunn fornuft for å unngå å utrydde artsbestander lokalt. La det alltid stå igjen noe!

Siden den giftige liljekonvallens (Convallaria majalis) blader ligner på ramsløkens blader er det dessuten spesielt viktig å være sikker på hva man plukker.

Nyttige lenker[rediger]

Artsbestemmelse[rediger]