Sankewikiboken/Brunskrubb

Fra Wikibøker – frie læremidler
Brunskrubb (Leccinum scabrum): Hatten er 5–15 cm i diameter, hvelvet i formen, og i ulike brunfarger. Rørlaget er urent hvitt til grått. Stilken er 7–20 x 1–3 cm, urent hvit med brunsvarte «skjeggstubber» eller skjell. Den vokser under bjørk.