Hopp til innhold

Veiledning/Casebasert undervisningsopplegg med fokus på systemteoretisk veiledning

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
pedagogisk veiledning
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Om formål og målgruppe

[rediger]
 • Bruksområder: Dette er et opplegg som Rolf K. Baltzersen pleier å bruke når studenter på førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold skal ha om veiledning som tema, men opplegget kan fint brukes i andre lærerutdanninger.
 • Pedagogisk profil: Opplegget bygger på studentaktive arbeidsformer og bruk av videocase.
 • Mål: Å lære mer om systemisk veiledning og begrepet verbal metakommunikasjon.
 • Estimert lengde: 6 timer (1 dag).Det går fint å bruke auditorium halve dagen, mens siste delen er satt av til øvelse.

Hvorfor jobbe med videocase?

[rediger]

1. Undervisningen begynner med at lærer sier noe om hvorfor det er interessant å jobbe med videocase. Nedenfor er noen fordeler beskrevet:

 • Video gir et mer autentisk bilde av hva som skjer enn en tradisjonell tekst.
 • Eksempelet er hentet fra første foreldresamtale til nyutdannet en lærer (Selv om eksempelet er hentet fra en skolekontekst har det overføringsverdi til andre kontekster).
 • Video gir ikke bare tilgang til praksisteori, men også til personenes anvendte handlingsteorier.
 • Case gir gode muligheter for å sette empiriske data i sammenheng med teoretiske betraktninger.

Begrensninger ved å bruke videocase

[rediger]

2. Deretter sier jeg noe om selve videocaset:

 • Utvalgte videosekvenser er hentet fra TV-serien ”Lærerne” som gikk på NRK i 2009.
 • Dette er reality TV! Underholdning er målet?
 • Samtalen er redigert og klippet. Den gir derfor ikke nødvendigvis et riktig innblikk av hele foreldresamtalen.
 • Eksempelet blir primært brukt for å trene studentenes analytiske evner og evne til å koble empiri opp mot teori.
 • Etiske aspektet: Samtalen blir opplevd som vanskelig. Derfor er det viktig å ha respekt for lærere som har latt seg bli filmet. Selv om kanskje ikke alt fungerer perfekt står det stor respekt av en nyutdannet lærer som i en sårbar posisjon har eksponert seg på den måten. Det samme gjelder også de andre som medvirker i serien.

Opplegget med videosekvens I

[rediger]

3. Etter dette vises utdrag fra episode 1 filmen Lærerne.

 • Denne videosekvensen handler primært om den første foreldresamtalen til en nyutdannet lærer. Først bør man vise opptakten til problemene i klassen som blir vist i innledningen av episoden fra "00:00-01:50". Noen av elevene som krangler og dytter hverandre i klassetimen.
 • Deretter viser man sekvensen som varer fra "18:50-23:20". Her skal den nyutdannede læreren snakke med ett av barna som har vært involvert i bråk i klasseromstimene og foreldrene.

4. Studentene går deretter sammen i grupper og får tilgang til transkripsjonen. De får beskjed om å bruke 10-15 minutter på å diskutere:

 • Hva synes dere om kommunikasjonen?
 • Har dere tanker om hva som kunne vært bedre?

Hvis studentene har bærbar PC kan de eventuelt lese transkripsjonen på skjerm.

Studentenes analyse av videosekvens I

[rediger]

5. Vi pleier å oppsummere seansen ved at lærer skrive ned kommentarer fra studentene i plenum (skriver fortløpende inn i datamaskinen). Eventuelt kunne studentene selv skrevet punkter inn i et samskrivingsdokument (for eksempel Google dokumenter). Eksempler på analyse finner du her. Samtalen kan analyseres ut fra kjennetegn ved en foreldresamtale, men kan også bli brukt som en illustrasjon på håndtering av et vanskelig eller "faglig ubehagelig" i en profesjonell samtale.

Analyse av videosekvens I med basis i systemteori og Argyris og Schön

[rediger]

6. Deretter går jeg gjennom hvordan jeg vurderer samtalen på basis av ulike teoretiske perspektiver. Se Lysbildepresentasjon av Rolf K. Baltzersen.


Opplegget med videosekvens II

[rediger]

7. Utdrag (fra ca.1800-2000) fra episode 2 blir vist for å fokusere på hvordan veiledningen foregår. Husk at episoden heller ikke er direkte knyttet til den tidligere foreldresamtalen i episode 1, men handler om en ny situasjon.

8. Studentene får 5 minutter til å diskutere hva de synes om dette eksempelet (Med tilgang til videoressursen og transkripsjon.)

9. Vi oppsummerer dette caset muntlig. Eksempler på bemerkninger som tidligere er kommet inn.

Lærerens presentasjon av verbal metakommunikasjon og LØFT-spørsmål

[rediger]

10. Rolf presenterer metakommunikasjonsbegrepet. Lysbildepresentasjon.

11. Rolf presenterer LØFT og ulike spørsmål man kan bruke.

Øvelse på slutt av dagen

[rediger]

12. En mal blir kopiert opp til studentene når de etterpå skal øve seg på å bruke LØFT-relaterte spørsmål og verbal metakommunikasjon i veiledningen. Her blir det viktig ikke å øve seg på å bruke for mange spørsmål på en gang. Et eksempel på en mal jeg lagde til undervisning 23.01.11

Målet med øvelsen er at dere skal øve dere på å metakommunisere og bruke LØFT-spørsmål.

1. I forhold til verbal metakommunikasjon: Dere må si noe om premisser for samtalen først og så må dere i tillegg evaluere samtalen. Dessuten kan dere gjerne prøve dere på å evaluere hvordan samtalen fungerer underveis. Spør også om hvilke forventninger veisøker har.

2. LØFT-spørsmål: Underveis skal dere prøve noen spørsmålsteknikker fra systemteoretiske veiledning (LØFT), men bruk i tillegg gjerne prinsippene for aktiv lytting fra forrige gang

Bestem dere for hvem som skal være veisøker, veileder og observatør. Skriv gjerne ned et kort veiledningsgrunnlag. Observatøren får i oppgave å vurdere hvilke spørsmålsteknikker som ble brukt og om veileder og veisøker klarer å metakommuniserer.

Spørsmålsmal som dere kan ta utgangspunkt i

 • Forslag til innledning: ”Jeg vil i denne veiledningssamtalen også forsøke å bruke noen spørsmål som kan hjelpe deg med å få frem flere perspektiver rundt det veiledningsgrunnlaget du har. Veiledningen bygger på spørsmål knyttet til systemteoretiske veiledning der man er opptatt av verdien av å kunne se et problem eller en mulighet på mange ulike måter.

Forsøk å bruke følgende 3 spørsmålsteknikker (gjerne flere ganger i løpet av veiledningen):

 • Hvordan reagerte de andre i situasjonen? (observere andres reaksjoner) Eksempel: ”Da du la fram ditt forslag til endring, hvordan reagerte de andre i personalgruppen?
 • Hvordan tror du andre utenfor situasjonen opplever dette?(utenforstående,tredjeparten) Eksempel: ”Hvordan tror du barna, foreldre eller andre kolleger reagerer på forholdet mellom deg og assistenten din?”
 • Beskriv et mirakel. Hvordan ser en ønsket fremtid ut der alle problemer er fjernet? Hva er de første tegn på at noe blir bedre?
 • Oppsummere samtalen. Avslutt veiledningen med å diskutere utbytte av denne måten å veilede på.

13. Oppsummering og evaluering av øvelse i plenum.

Relevante lysbildepresentasjoner

[rediger]
 • Lysbildepresentasjon om "Å samtale om samtalen". (Feb 2010) Undervisning gjennomført av Rolf K. Baltzersen med prester på lederkurs i regi av det teologiske menighetsfakultetet.
 • Lysbildepresentasjon med analyser av case 1. Undervisning av Rolf K. Baltzersen som ble gjennomført i januar 2010 med førskolestudenter ved Høgskolen i Øsfold.

Se også

[rediger]