Hopp til innhold

Veiledning/Hvem gjør hva i læreboka om pedagogisk veiledning

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
pedagogisk veiledning
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Alle kan bidra

[rediger]

Du kan være med å bidra i utviklingen av denne boken! Det er det som er det spennende og unikt nye med denne læreboken i forhold til tradisjonelle lærebøker. Vi jobber etter Wikipediamodellen. Dette betyr at hvem som helst kan være med. Det gjelder også selv om du ikke kan så mye om fagfeltet. Vi trenger hjelp fra alle for å lage den beste læreboka i landet om pedagogisk veiledning. Her finner du oversikt over hvem er ekstra aktive med videreutvikling av læreboken om pedagogisk veiledning. Prosjektet har flere bidragsytere:

  • Rolf K. Baltzersen har vært redaktør og hovedbidragsyter hittil. Han forsøker å bygge opp en grunnstruktur for boken.
  • Her finner du oversikt over hvilken sider som ulike personer er inne og jobber med.

Hovedområder som man kan jobbe videre med

[rediger]
  • Lage maler eller skjemaer som lærere kan bruke. Lage mer praktisk rettet stoff. (jmf. Nova Scotia guiden for beginning teachers. Også det de gjør i Ontario). Jobbe med å lage en førsteversjon i forhold til norske lærerstudenter
  • Bør få inn nye veiledningstemaer, for eksempel “veiledning i nettverk”, “online veiledning”, et “maktperspektiv” i veiledningen” (hva er rettferdighet - kritisk pedagogikk perspektiv bør inn - i en rapport blir dette perspektivet vektlagt mye - Portelli ved OISE nevner dette? - kritikk mot at mesterlære bare reproduserer praksis).
  • Vi bør kanskje også gi veiledningsboken et tydeligere pedagogisk innhold (klasseromsledelse, lese- og skriveopplæring - bevege oss inn mot en grunnbok i pedagogikk, vurdering, foreldresamtale).
  • Må videreutvikle layoutstrategi i forhold til utvikling av e-bøker i ulike format.