Analyse av foreldresamtale i forhold til Modell II-handlingsstrategier hos Argyris og Schøn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
pedagogisk veiledning
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon


Om modell II[rediger]

Modell II anviser en alternativ måte å oppnå mellommenneskelig effektivitet. Modell II er ikke en motsats til modell I, men den er fri for de negative sidene ved modell I. Man er mer opptatt av å involvere andre, og man har også lettere for å benytte seg av dobbelkretslæring. Aktøren lukker seg ikke inne, men tillater stadig mer effektiv testing av antakelser, noe som igjen gir stadig høyere forståelse av hva som bidrar til egen effektivitet.

Utviklingen av denne modelltenkningen skyldes flere forhold. For det første bygger den på tidligere forskning som de har gjort. For det andre gjorde Argyris og Schøn seg interessante erfaringer når de begynte å praktisere modell-II atferd i de kontekster de opererte innenfor. De forsøkte å hjelpe andre til å utvikle modell-II handlinger i alt fra ”en til en- situasjoner” og kursgrupper til veiledning på arbeidsplassen. I tillegg mener de modellen har en viss egenlogikk ved at innholdselementene i dem henger innbyrdes sammen. Modell II viser til handlingsstrategier som mange bekjenner seg til, men dette er allikevel atferd som forekommer sjelden i samfunnet vårt. Det er derfor et stort behov for å utvikle måter å bevege flere over fra et modell-I til et modell-II handlingsmønster (Baltzersen 2008:45).


Analyse av foreldresamtale i forhold til modell II-handlingsstrategier[rediger]

Argyris og Schøn Momenter i foreldresamtalen
Håndtering av omgivelser sammen. Maksimere frie og informerte valg og interne forpliktelser. (finner ingen momenter på dette i samtalen)
Beskytte hverandre i fellesskap (finner ingen momenter på dette i samtalen)
Høyt prosedyrenivå. Krever oppriktighet selv i truende eller ubehagelige situasjoner. Man har mye å vinne på å snakke om og si hva man ønsker, tenker eller føler. Slik unngår man misforståelser og oppnår større tydelighet. Dette gjelder også i forhold til å klare å vise egen sårbarhet kan være en styrke. Viser vilje til selvkritikk (Baltzersen 2008).


- Reklamefilm som på en morsom måte viser hvordan vi hele tiden tenker høyt inne i oss når vi kommuniserer. Denne reklamen illustrerer også godt Luhmann sitt skille mellom psykiske og sosiale systemer.

1. I forhold til lærer: Blir dette unngått fordi man er redd foreldrene kan bli provosert. Er lærer redd for å krenke barnet og foreldrene? Den nyutdannete sier litt om at han er nervøs. Sier lite om egne bekymringer. Involverer ikke foreldrene i det som plager han i undervisningen og som han har sagt foran kamera. Kanskje redd for at en slik sårbarhet vil kunne undergrave hans egen autoritet.


2. I forhold til mor: Det hender jeg kommer til kort noen ganger. Jeg synes nesten det er litt flaut å si når gutten går i 5.klasse, men vi får det da til på en eller annen måte. Her sier mor noe om at hun ønsker å hjelpe, men at hun ikke alltid vet hvordan. Er dette noe som læreren kunne fulgt opp i forhold til noe man kunne samarbeidet om. Mor viser anslag av modell II-atferd ved å vise seg fra en sårbar side (kan også sees i forhold til et etisk perspektiv?).

Høyt utspørringsnivå Lar være av frykt for å virke unødig gravende? Avslutter med ”synes ikke du det?” (ledende spørsmål, lukkede spørsmål). Det er veldig lite kunnskapsutforskende spørsmål til stede i samtalen (kunnskapssøkende rollen). Pappaen sier: ”Det har vi snakket om”. Læreren svarer: ”Det er kjempeflott”. Her burde kanskje læreren stilt mer uforskende spørsmål, som for eksempel ”Hva har dere konkret snakket om?” eller ”Kunne du si litt mer om det?”


Litteratur[rediger]

  • Baltzersen, Rolf K (2008). Å samtale om samtalen. Bergen: Fagbokforlaget.