Hopp til innhold

IKT i utdanning/Studiet IKT for lærere/Undervisningsopplegg om digitale fortellinger på IKT for lærere 260112

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikiressursen for
Studiet IKT for lærere
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiressursen
Diskusjon

Her er oversikt over kveldens opplegg knyttet til temaet digitale fortellinger på studiet IKT for lærere.

1.time

[rediger]

Rammene for opplegget (15 min)

 • Hvor mye tid har de på seg. Fra torsdag 26.januar til tirsdag 28.februar (Obs! ca. 1 måned så det gjelder å stå på)
 • Vi vil tilby både nettbasert og campusbasert veiledning: Rolf og Hans Petter deler på veiledningen av de ulike gruppene.
  • Veiledning ved oppmøte på campus:
   • Workshop tirsdag 14.feb med veiledning på høgskolen.
   • Torsdag 16.feb. Presentasjon av foreløpig arbeid for medstudenter med kommentarer fra lærere og medstudenter
   • (Eventuelt veiledning 28.februar).
  • Veiledning via Skype eller epost. Gjøres etter avtale med veileder.
 • Hvis det er noen som allerede har avtalt grupper vil vi gjerne vite dette (skrive opp i Google dokumenter).
 • Ressurssider: Her er hovedsiden om digitale fortellinger. Vi jobber også med å ferdigstille oppdaterte faglige artikler om temaet. Noe vil bli trykt opp i papir til dere etter hvert. Rolf håper på å ferdigstille noe av sitt arbeid i løpet av neste uke, men det ligger nok tekststoff ute til at dere kan komme i gang med arbeidet.
 • Si noe om selve mappeoppgaven. Retningslinjer og vurderingskriterier: I utgangspunktet er det veldig interessant om studentene også hadde gjennomført undervisningsopplegg der elevene kan få jobbe med digitale fortellinger, men mange har ikke muligheten til dette. Derfor har man heller valgt å fokusere på at man skal lage en digital fortelling som en læringsressurs. Ideen er at man som lærer skal få noe trening og erfaring i å lage digitale fortellinger og at dette vil gjøre det lettere å ta dette i bruk med elevene sine.

Presentasjon av digitale fortellinger (30 min)

 • Starte med å presentere en digital fortelling fra Center for digital storytelling.
 • Deretter si noe om syv kjennetegnene ved digitale fortellinger.
 • Deretter presenter jeg noen Eksempler på digitale fortellinger. Be studentene vurdere fortellingene i plenum fortløpende med utgangspunkt i de syv kjennetegnene.

2.time

[rediger]
 • Hva er et godt bilde ved Hans Petter?
 • Gjennomgang med analyse av utvalgte bilder.
 • Eventuelt si noe om multimodale virkemidler og Ken Burns her.

3.time

[rediger]

Rolf sier noe om hvordan man kan lage digitale fortellinger:

 • Si noe om opphavsrett: Hvordan finne bilder og musikk fra klarerte nettsteder. Også si noe om bruk av storyboard: Presentere noen eksempler om hvordan man kan jobbe på denne måten. Tips: Jobbe med manus først er lurt.
 • Si noe om lydopptak: Kan være vanskelig å få til bra. Dårlig lyd kan virke veldig forstyrrende på fortellingen. Test mikrofonen på forhånd. Ta noen korte testopptak. Prøv å unngå for mye bakgrunnsstøy. Det er også en utfordring å ikke snakke for utydelig eller for fort.
 • Det kan ofte være lurt å kombinere bruk av både Photostory og Moviemaker

Deretter gruppearbeid:

 • Gå sammen og analyser noen skolefaglige eksempler på digitale fortellinger. Kom gjerne med synspunkter i forhold til om dere er enige eller uenige i vurderingene som er blitt gjort av utvalgte fortellinger. Eventuelle tilleggskommentarer blir skrevte inn på diskusjonssiden i wikiboka. I tillegg kan dere eventuelt også begynne å tenke på tema til de digitale fortellingene.
 • Her kan dere skrive opp inn hvilket tema dere ønsker å jobbe med. I tillegg til navn på de forskjellige personene i gruppen.