GNU Science B

Fra Wikibøker – frie læremidler
Velkommen til Wikiboken til GNU Science: "Felles hav,felles utfordringer.",

den frie læreboken som du kan forbedre.
968 artikler på bokmål og riksmål

Bla gjennom kategoriene · Alfabetisk liste · Naturfag


Om Wikilæreboken[rediger]

Et åpent samarbeidsprosjekt
Et åpent samarbeidsprosjekt

Arbeidet med denne boken startet i uke 9. Elever ved Sct. Jørgens skole, fra Roskilde i Danmark og elever ved Kjølberg skole i Fredrikstad forsker på felles utfordringer og fellestrekk ved strand og havområder i Norge og Danmark. Innholdet kan kopieres og brukes fritt.


FISKER[rediger]

sei/sej[rediger]

pigghå/pighaj[rediger]

makrell/makrel[rediger]

rødspette/rødspætte[rediger]

kulmule/lysing[rediger]

ulke/ulk[rediger]

breiflabb/havtaske[rediger]

horngjel/hornfisk[rediger]

torsk/torsk[rediger]

liten kantnål/lille tangnål[rediger]

klovnefisk/klovnfisk[rediger]

Krepsdyr[rediger]

reker/rejer[rediger]

GNU Science B/Selbakkreps[rediger]

Skjell og muslinger[rediger]

blå musling/blåskjell[rediger]

vanlig hjerteskjell/almindelig hjertemusling[rediger]

stillehavsøsters/stillehavsøsters[rediger]

Snegler[rediger]

strandsnegl/strandsnegl[rediger]

Tang og tare[rediger]

blæretang/blæretang[rediger]

sjøgress/sjøgræs(Grønnalger) [rediger]

Geografi- strandområdene[rediger]

Roskilde[rediger]

Storesand[rediger]

Nordsjøsilden[rediger]

Nordsjøsildens biologi[rediger]

Fiske av nordsjøsilden - før og nå[rediger]

Fiske av andre arter i Skagerrakområdet [rediger]

  • reke, krabbe, kreps og ulike fisker


Strømforholdene[rediger]

Historie [rediger]

Historisk beskrivelse av området, fiskets betydning, fiskemetoder[rediger]


Næringskjeder[rediger]


Ånding[rediger]

Om boken [rediger]

</


Siste nytt fra læreboken[rediger]

Det er nå laget et rammeverk for arbeidet med denne wikiboken. Elever fra sct. Jørgens og Kjølberg har opprettet og utviklet denne boken. Du kan bidra!