GNU Science B/Mytilus edulis

Fra Wikibøker – frie læremidler


norsk: blå skjell[rediger]

dansk: blåmuslinger[rediger]

latin:Mytilus edulis[rediger]

kjennetegn:
Den er blå
utbredelse:
Lever i middel havet og i norske skyssten


Fisken før og nå:
Blåskjell som mat:

Blåskjell inneholder lite fett og lite sødme. Smaken er kjenne­tegnet av en nøtteaktig bitterhet, noe litt urteaktig og et visst saltpreg.

[Link Linkenavn]


Artens systematiske plassering med beskrivelse av kjennetegn, utseende, etc.

• Tilhørighet i naturen, hvor holder den til, utbredelse, hva lever den av, blir den spist av andre, hvordan beskytter den seg etc.
• Bruk (til mat, pryd, redskap, eventuell giftighet, råstoff til industri, etc.).
• Skade eller ulempe
• Eventuell anvendelse i lek og myter (gjerne både historisk anvendelse og hvilket potensial du mener den kan ha for lek og nytte).Kilder:
Tilbake til forsiden GNU Science B