GNU Science B/Squalus Acanthias

Fra Wikibøker – frie læremidler


norsk: pigghå[rediger]

dansk: pighaj[rediger]

latin: Pollachius virens[rediger]

kjennetegn:
utseende:
utbredelse:


Fisken før og nå:
Fisken som mat:
[Link Linkenavn]


Artens systematiske plassering med beskrivelse av kjennetegn, utseende, etc.

• Tilhørighet i naturen, hvor holder den til, utbredelse, hva lever den av, blir den spist av andre, hvordan beskytter den seg etc.
• Bruk (til mat, pryd, redskap, eventuell giftighet, råstoff til industri, etc.).
• Skade eller ulempe
• Eventuell anvendelse i lek og myter (gjerne både historisk anvendelse og hvilket potensial du mener den kan ha for lek og nytte).Kilder:
Tilbake til forsiden GNU Science B