GNU Science B/Pollachius Virens

Fra Wikibøker – frie læremidler

norsk: sei[rediger]

dansk: sej[rediger]

latin: Pollachius virens[rediger]

kjennetegn:
Sei er en fisk i torskefamilien.
utseende:
Den kan bli opptil 120 cm lang og veie over 20 kg. Buken og sidene er sølvgrå, mens ryggen er mørkere. Bare ungfiskene har en kort skjeggtråd.
utbredelse:
På vestlandet (Norge), refereres sei til etter størrelse, hvor små-sei kalles mort eller pale-mort.
Mellomstore kalles pale, mens det er bare "Pale" av betydelig størrelse som kalles Sei (dvs 3-4 kg og oppover).
Tilsvarende sier man småsei, stabbsei og storsei andre steder i landet, blant annet i Nord-Norge.
Sei før og nå:
Seien er i dag en populær sportsfisk og en av våre viktigste matfisker.
Tradisjonelt har sei blitt foredlet til såkalt gammelsei som i dag forhandles som tradisjonsfisk.
Sei som mat:
Oppskrifter på sei


Artens systematiske plassering med beskrivelse av kjennetegn, utseende, etc.

• Tilhørighet i naturen, hvor holder den til, utbredelse, hva lever den av, blir den spist av andre, hvordan beskytter den seg etc.
• Bruk (til mat, pryd, redskap, eventuell giftighet, råstoff til industri, etc.).
• Skade eller ulempe
• Eventuell anvendelse i lek og myter (gjerne både historisk anvendelse og hvilket potensial du mener den kan ha for lek og nytte).KilderTilbake til forsiden GNU Science B