GNU Science B/Nordssjøsildens biologi

Fra Wikibøker – frie læremidler

Nordsjøsilden gyter i den sørlige delen av nordsjøen. Den spiser dyreplankton, fiskeegg, vannlopper og krepsdyrlarver. De svømmer i flokk.