GNU Science B/Myoxocephalus Scorpius

Fra Wikibøker – frie læremidler


norsk: Ulke[rediger]

dansk: Ulk[rediger]

latin:Myoxocephalus Scorpius[rediger]

kjennetegn:
Den har pigger på kroppen og har et ganske flatt hodet.
utseende:
Vanlig ulke har et stort og flattrykt hode med en rekke utvekster eller pigger. Kroppen smalner så av bakover mot halefinnen. Den er brun eller grønnlig på farge med mørke områder eller flekker på sidene
utbredelse:
Vanlig ulke er utbredt fra Nord-Spania i sør til Barentshavet i nord. Den finnes også i Østersjøen.


Ulke før og nå:
Ulken kommer fra fiskefamilien strålefinnende fisker.
Fisken som mat:

http://no.wikipedia.org/wiki/Ulke

[Link Linkenavn]


Artens systematiske plassering med beskrivelse av kjennetegn, utseende, etc.

• Tilhørighet i naturen, hvor holder den til, utbredelse, hva lever den av, blir den spist av andre, hvordan beskytter den seg etc.
• Bruk (til mat, pryd, redskap, eventuell giftighet, råstoff til industri, etc.).Ulke er en veldig god mat fisk for fiskere. Ulken skal ikke være giftig ifølge forskere.
• Skade eller ulempe Ulken er ikke en fisk som er en stor skade for mennesker og den angriper sjeldent mennesker. [[]]
• Eventuell anvendelse i lek og myter (gjerne både historisk anvendelse og hvilket potensial du mener den kan ha for lek og nytte).Kilder:
Tilbake til forsiden GNU Science B