Hopp til innhold

Pedagogikk/Endringsarbeid på studiet IKT for lærere ved Høgskolen i Østfold

Fra Wikibøker – frie læremidler

Bakgrunn for endringsarbeidet

[rediger]

Lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold har i ti år satset på bruk av IKT. Studiet IKT for lærere har spilt en nøkkelrolle i satsningen på IKT. På den ene siden har man hatt en første del der studentene har fått opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Denne har tradisjonelt alle studenter på den tidligere allmennlærerutdanningen tatt og det er også forventet at de nye GLU-studentene vil ta denne delen.

I tillegg satser vi nå mer på videreutvikling av vårdelen av IKT for lærere som retter seg inn mot pedagogisk bruk av IKT. Flere lærere er nå involvert av studiet og vi har initiert flere nye aktiviteter. I denne prosjektwikien vil vi dokumentere deler av det arbeidet vi gjør.

Sentralt studiearbeid for studiet våren 2011

[rediger]

Mappeoppgave 1

Mappeoppgave 2

Mappeoppgave 3

Arbeidskrav

  • Skriving av innlegg i gruppeblogg og på del og bruk.


Nytt av året er mappeoppgave 1 om IKT-basert internasjonalt samarbeid. De andre mappeoppgavene har vært gjennomført tidligere år.

Historien om bruk av IKT ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold

[rediger]

I endringsarbeid kan det være en ide å forsøke å "ordne" den lokale historien noe. Det kan gi innblikk i strukturer og praksisformer som bidrar til å hemme ny praksis:

Kilder

[rediger]

Engeström, Yrjö (2007). Putting Vygotsky to work. The Change Laboratory as an Application of Double Stimulation. Daniels, Harry, Cole, Michael og James V. Wertsch (red.). The Cambridge Companion to Vygotsky. Cambridge: Cambridge University Press.