Utvikling av wikilærebøker på studiet IKT for lærere ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Om bakgrunnen[rediger]

Om gjennomføringen[rediger]

Studentene på studiet IKT for lærere utvikler en flere wikilærebøker innenfor alle ulike fag i skolen. Bøkene er på ingen måte ferdig, men inneholder verdifulle læringsressurser som hvem som helst kan bruke i sin egen undervisning.

Om studenttilbakemeldinger på bruk av wikibok[rediger]


Noen pedagogiske hovedproblemstillinger[rediger]

  • Styrking av alternative skriveferdigheter?
  • Skal lærerstudentene lære seg å bli læremiddelkonsumenter eller læremiddelprodusenter?

Anbefalt litteratur[rediger]