Historisk bruk av IKT ved den gamle allmennlærerutdanningen ved HiØ

Fra Wikibøker – frie læremidler
Hopp til navigering Hopp til søk


Bakgrunn[rediger]

Kjennetegn ved opplegget på 2.trinn allmennlærerutdanningen våren 2010[rediger]

Første semester i det første året i lærerutdanningen Første halvåret i lærerutdanningen har man en rekke kurs som gir programvareopplæring. Du får ikke vitnemålet i pedagogikk hvis de ikke har levert inn arbeidskravene i forhold til denne programvareopplæringen, men de kan selv velge om de vil gå opp og ta en eksamen i IKT for lærere. Denne kan tas hver høst. Arbeidskravene er rettet inn mot tilegnelse av en generell verktøykompetanse. Magnus har laget screencast som dekker dette.

Andre semester det første året i lærerutdanningen Hver vår har man pleid å ha en datamesse. Studentene har tidligere hatt et IKT-prosjekt om våren (3-4 uker) som har vært i tilknytning til praksis. 1 av 4 ukene i praksis skulle studentene jobbe med et IKT-prosjekt. Skolene kunne velge om studentene skulle kjøre det integrert eller rent siste uken. Siste dagen av uken er fremlegg. Forankret i en aksjonslæringsperspektiv. Hvordan blir det nå?


Eksempler på IKT-bruk i pedagogikkfaget

  • Pedagogikkfaget er lagt opp på en annen måte nå.
  • Praksis der de skal drive med entrepenørskap?
  • Kan de lage en photostory som en rapportform?
  • Bruk av blogg – skrivepedagogisk begrunnelse – god studieteknikk. ”Skrive for å lære” Skrivepedagogikk – God studieteknikk. Jobber kontinuerlig med stoffet. Refererer til andres blogger. Opplyser. Personlige betraktninger (normative). Bloggsjanger. Skal ikke være. Hva synes jeg var viktigst? Hvorfor synes jeg det var viktigst? Prøver ikke folk i pensum, har ikke noe klart pensum, men vi har en del viktige temaer som vi skal gjennomgå det semesteret. Har derfor obligatorisk fremmøte. Må skrive egenerklæring da man har vært til stede.
  • Jo mer de kan om blogg desto enklere er det for meg å administrere studiet.
  • Noen må være vekke: alle som er tilstede skal skrive kort referat fra forelesning. Det skal legges ut på blogg i full åpenhet. De som ikke har vært til stede skal også skrive en fremstilling av tema (presentere tema . Bloggen skal vurderes som en del av mappen.
  • Studentene må lage en pageflakesside (www.pageflakes.com/hpw) Her lager de en digital mappe med lenke til fagartikkel (wiki) (3000 ord – 6-7 sider), en praksisrefleksjon som bygger på de fire praksisrapportene (Vurdere sin egen utvikling - 3000 ord). Den ligger ikke åpent. Fagartikkelen er obligatorisk. Fagartiklene legges ut åpent. Kan reservere seg mot å legge dette ut åpent.
  • De har på 2.trinn i pedagogikk seks timer pedagogikk en dag i uken. Da avslutter de den lærerledete undervisning en time før slik at de får skriv i bloggen på slutten av dagen.