Hopp til innhold

Videoressurser om kropp og helse for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Innenfor området Kropp og helse skal elevene kunne:

 • 10.1 Drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner
 • 10.2 Forklare hvordan kroppen beskytter seg mot sykdom
 • 10.3 Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene


Drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner(10.1)

[rediger]

Pubertet

[rediger]
 • Tema, produsent og lengde: Menstruasjon, (NRK), Ca. 5 min.
 • Handlingen: Programmet Kroppen med Trond Viggo Torgersen er en klassiker fra tidligere år. I dette programmets fem første minutter gir han en grei forklaring på menstruasjon. Resten av programmet handler om forkjølelse og hvordan kroppen reagerer på bakterier og virus.
 • Vurdering 1: Fint å forklare elevene temaet menstruasjon på en forståelig og grundig måte. Trond Viggo Torgersen forklarer emnet til barn i aldersgruppen 6-12 år slik at denne filmen for elever i 10 klasse blir for barnslig.
 • Vurdering 2:


Seksualitet

[rediger]
 • Tema, produsent og lengde: Prevensjon og kjønnssykdommer, NRK Skole (NRK), 4:09 min.
 • Handlingen:
 • Vurdering 1: En opplysningsfilm som gir god informasjon om hvilke prevensjonsmidler man kan bruke, og hvilke kjønnssykdommer man kan få. Viser også korte intervjuer med litt eldre ungdommer. Bør kanskje brukes i 10. klasse.
 • Vurdering 2:
 • Tema, produsent og lengde: Prevensjon, NRK Skole (NRK), 4:27 min.
 • Handlingen:
 • Vurdering:
 • Tema, produsent og lengde: Homofili, NRK Skole (NRK), 0:52 min.
 • Handlingen: Ut av skapet. En 16 år gammel jente forteller om da hun for første gang forteller familien sin at hun er lesbisk.
 • Vurdering:


Forklare hvordan kroppen beskytter seg mot sykdom(10.2)

[rediger]

Kroppen

[rediger]
 • Tema, produsent og lengde: Immunforsvaret, Milestep, 3:04 min.
 • Handlingen: Filmen gir en tydelig og god forklaring på hvordan kroppen beskytter seg sykdommer. Tekst og bilde sammen gir en god sammenheng.
 • Vurdering 1: Her har vi en lærerik video med gode illustrasjoner på hva det er som svekker immunforsvaret, vises i en 2D visualisering. Filmen passer godt til elever fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet. Her brukes det en del vanskelige fremmedord som elevene ikke vil forstå med en gang.
 • Vurdering 2: Mangler henvisning til kompetansemål, men det står forklart. Mangler henvisning til hvor det var hentet fra. Meget gode bilder/illustrasjoner. Flott og rolig stemme. Gode fakta forklaringer. Mange vanskelige fremmedord. Er nok noe for vanskelig for 10.trinn. Men den viser tydelige og gode illustrasjoner. Men man trenger nok å forklare en del fremmedord før filmen. Ikke en film man starter med som intro til temaet, men absolutt en film som bør vises under dette temaet.
 • Vurdering 3: Jeg synes denne videoressursen er kjempe bra! Den er veldig informativ med fine illustrasjoner og har en passe varighet. Passer godt til 10. trinn. Kunne også ha vært aktuell for bruk i videregående. Noen vanskelige ord.
 • Vurdering 4:


Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene(10.3)

[rediger]

Alkohol og rusmidler

[rediger]
 • Tema, produsent og lengde: | Røyking 1, | Røyking 2, | Røyking 3, Norske myndigheter, 0:30 min.
 • Handlingen: Dette er en antirøykekampanjefilm. Fin å bruke som en introduksjon om rusmiddeler for å vise hva som skjer i kroppen når en røyker. Viser hva som skjer i lungene.
 • Vurdering:
 • Tema, produsent og lengde: | Røyking, (Youtube), 6:26 min.
 • Handlingen: Dette er en informasjonsfilm fra youtube. Filmen er på engelsk og viser hvordan lungene blir påvirket av røyk gjennom en enkel test og tegninger. Filmen trenger kanskje forklaring underveis, da den er på engelsk. Dette er noe som bør vurderes av hver enkelt lærer.
 • Vurdering:
 • Tema, produsent og lengde: | Alkohol og rusmidler, (Youtube), 1:11 min.
 • Handlingen: Denne filmen er en bildefortelling der det blir presentert ulike fakta om alkohol og rusmidler. Filmen kan være en fin oppstart til temaer som omfatter alkohol og rusmidler.
 • Vurdering 1: Denne filmen på engelsk er tatt med fordi den gir et godt bilde av hva som skjer med lungene når du røyker. Filmen er også meget informativ.