Hopp til innhold

Musikk/Om wikilæreboken i musikk

Fra Wikibøker – frie læremidler
(Omdirigert fra «Om wikilæreboken i musikk»)
Logo Wikilæreboken i
musikk
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Bakgrunn

[rediger]

I det mange kaller kunnskapssamfunnet ser vi at det blir stadig viktigere å kunne jobbe i nettverk og utnytte ulike personers spisskompetanse på en optimal måte i koordinert samarbeid. Mange organisasjoner som for eksempel innenfor IT eller forskning jobber med så komplekse problemstillinger at man er helt avhengig av kollektiv kunnskapsutvikling. Den nye digitale teknologien gir også nye muligheter for å gjøre dette på mer effektive måter.

Samtidig er det et paradoks at man i skolen i så stor grad har individualisert vurdering av elevene. Og at lærerne har individualisert ansvar for undervisningen. Og at åpen deling i liten grad skjer. Mesteparten av det man lager legges ut i lukkede rom i læringsplattformer. Vi har heller ikke vært gode nok til å utnytte enkeltlæreres spisskompetanse i skolen (ta vare på ildsjelene). Spisskompetanse er i liten grad blitt satt i system slik at de beste lærerne kanlede nettverk og faglig utviklingsarbeid for flere skoler.

Prosjektmålet

[rediger]

Målet er å etablere en kombinasjon av fysiske og digitale delingsarenaer for lærere med musikkinteresse i Østfold som kan sikre kontinuerlig kompetanseutvikling innen feltet. Hvorfor velge musikk. Det er flere grunner:

  • Her er det større grad av opplevd behov for læremidler enn i andre fag. Det er ikke så mye bra på markedet.
  • Er det flere ildsjeler og fagentusiaster i musikk enn i andre fag? Det blir viktig å få med bidragsytere som gjør noe mer enn bare å følge læreboka.

Nye arenaer for fysisk deling

[rediger]

Ideen er å lage en slags ressurssguide for andre musikklærere i Østfold med tips og beskrivelser av undervisningsopplegg. Tanken er også at man arrangerer en årlig nettverkstreff for lærere med musikkinteresse så man kan styrke erfaringsutveksling på tvers av skoler (nettverksmodell).

Tanken er at man starter arbeidet med å utvikle en ressurs ut fra hva lærerne faktisk gjør i undervisningen. Først og fremst basert på hva man gjør i undervisningen. Heller ta utgangspunkt i det man selv bruker og synes fungere. Beskrive didaktisk opplegg eller lenke til ressurser man selv bruker i undervisningen.

Intensjonen er styrke delingskulturen mellom lærere. Også diskusjon rundt hva som er god musikkundervisning. At lærerne selv skal styre denne prosessen mer sammen enn at det er forlagene som leverer løsninger til hver enkelt lærere.

En annen mulig ide er også at ressurslærere kan fungerer som veiledere for nyutdannede eller andre som vil ha tettere oppfølging. Gode lærere kan veilede andre lærere som ønsker hjelp, støtte eller råd i forhold til egen undervisning.

Nye arenaer for digital deling

[rediger]

De som lærere skal gå sammen om en lage en digital læringsressurs i musikk. Fungere som en veiledningsguide for andre lærere som ønsker oppdatering på opplegg innen musikk.

Å utvikle en strategi for systematisk deling av en rekke ulike typer ressurser

Være noe mer enn en tradisjonell lærebok

  • Videoressurser
  • Undervisningsopplegg
  • Tradisjonelle tekstressurser
  • Tester
  • Eksempler på elevarbeid
  • Bildesamlinger om musikkinstrumenter

Konsentrere seg om noen avgrensede trinn som de kan jobbe med å lage noe bra på. Hva kan være mest aktuelt.

Samspill med de åpne ressursene som allerede er tilgjengelige. Gjenbruk av dette pluss at man kanskje skriver litt mer om det man selv gjør. Lærerne kan for eksempel gå mer inn på konkrete beskrivelser av egen bruk i undervisningen.

Det som er der per i dag er lagt ut er et skjelett med noen eksempler.

Wikien er en spesielt god samarbeidsteknologi.

Det blir viktig å kombinere nettverksarbeid med produksjon av ressurser med en egnet samarbeidsteknologi.

Dere står fritt til å utvikle innholdet. Forhåpentligvis også et sted der man skal kunne diskutere innhold, men vi nok også etablere noen fysiske møteplasser tenker jeg.

Wikien kan håndtere samarbeid mellom mange mennesker på en ganske god måte fordi man jobber opp mot samme digitale tekstflate. Wikipedia er det mest kjente eksempelet, men det brukes også til å koordinere informasjon innad i organisasjoner.

Du kan si at wikibøkene (læremiddelproduksjonen) ennå ikke slått til av ulike grunner. En teknologibasert årsak er at lærerne har liten kjennskap til wikien, men det er også en utfordring å etablere en åpen nettverksstruktur som kan fungere.

Hva kjennetegner wikien: Det handler om at man ikke hele tiden skal trenge å begynne på nytt. Men at man kan bygge videre på andre. “Å stå på skuldrene til kjemper”.