Diskusjon:Naturfag

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Nytt emne
Fra Wikibøker – frie læremidler

Denne siden er basert på undersider som er overført fra bokprosjektet knyttet til IKT i utdanning Rudolpho (diskusjon) 19. jun 2010 kl. 19:55 (CEST)

naturfagsressursene fra IKT i utdanningboken er nå overført. 1.mars 2011. Usikker på organiseringen av Forskerspiren, derav lenke på navnet. Alt der er sortert andre steder.

Kildekode til tabell[rediger]

Nedenfor står kildekoden for tabellene i Wikilæreboken. Kopier den fra "Rediger"-modus:

|- |(Fyll inn tema her) |(Fyll inn handling her) |(Fyll inn serie,tittel,produsent her) |(Fyll inn total varighet her) |(Fyll inn kompetansemål her) |-

Store nettsteder som det blir viktig å koble seg mot i bokprosjektet[rediger]


Begrense antall nettressurser i boken?[rediger]

Tror det kan være lurt å begrense antall ressurser under hvert tema. For eksempel maks. 20 og så forsøker man heller å vurdere kritisk kvaliteten på disse. Det kan nemlig bli et problem hvis det blir for mange ressurser å se gjennom. Dette gir også bedre oversikt over boken

--Rudolpho (diskusjon) 22. feb 2011 kl. 21:33 (CET)

Fant en side hvor noen har forsøkt å lage bildesamlinger basert på bilder fra Wikimedia Commons[rediger]

Jeg kom over denne siden http://learnlearn.net/ Det sies at bildene er hentet fra Wikipedia. Gjort en stor jobb, men slurvet fordi URL ikke er oppgitt til bildene. Uansett et interessant eksempel på at det er mulig å gjøre skolerelevant kategorisering av bilder fra Wikimedia Commons. --Rudolpho (diskusjon) 2. mar 2011 kl. 09:48 (CET)

Viten.no[rediger]

På viten.no finner man mange undervisningsopplegg som kan være interessant å legge inn i forhold til naturfag i ungdomsskolen.


Revisjonsarbeidet[rediger]

Vi har valgt å beholde de fleste videoene som lå der fra før, men noen er fjernet pga liten faglig relevans eller andre grunner. Vi har også lagt til noen videoer slik at denne wikiboken nesten er komplett med videoressurser til hvert kompetansemål og hver sans.


Tekst

Vi har skrevet en fyldigere innledning som også forklarer hvordan siden er bygget opp. Vi har lagt til to kompetansemål som vi mener er aktuelle innenfor temaet ”Sanser”. Mye av teksten er endret og vi har skrevet nye handlingsreferat og vurderinger på en del videoer da det som var skrevet fra før innhold et dårlig språk og syntaks. De lengste filmene er delt opp i tidssekvenser hvor det er markert hva som er relevant i en undervisningssammenheng.


Struktur, overskrifter og inndelinger av siden

Grunnstrukturen har vi beholdt, men vi har satt inn underoverskrifter under hver sans som angir hvilket trinn videoressursene passer best for (inndelingen er den samme som i LK06). Alle overskrifter har blitt linket opp til aktuelle websider med relevant teori slik at brukerne på en enkel måte har tilgang til utfyllende informasjon om emnet. Noen steder har vi valgt å sette inn tabeller slik at informasjonen her fremstilles ryddig og oversiktlig. Vi utarbeidet en mal på forhånd slik at all teksten på siden er strukturert på samme måte.

Vi mener at alle de seksten videoene er relevante da de til sammen skal dekke kompetansemål for 1. til 7.trinn innenfor fem sanser. I vurderingene står det fyldigere begrunnelser for hver video og alle videoene er knyttet opp mot aktuelle kompetansemål.

--Henrieg (diskusjon) 12. mar 2011