Veiledning/Arbeidsplan for svensk wikibok i veiledning

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
pedagogisk veiledning
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Forslag til første runde arbeid med svensk wikibok[rediger]

  • 1. Alt du har skrevet om Frågor kan bli brukt til å lage en praktisk artikkel som illustrerer hvordan man kan jobbe med "Frågor" i veiledning. Med eksempler osv. Er du her inspirert av systemisk veiledning? Jeg kunne tenke meg at du kort refererer til teoretisk inspirasjonskilde i tilnærmingen. Dette bringer meg over til punkt 2.
  • 2. I tillegg foreslår jeg at du lager en generell wikibokartikkel (introduksjon) om Frågor med vekt på teoretiske hovedtilnærminger. Mulige tilnærminger som da bør nevnes: (1.) ”sokratisk” tradition, (2.) vänder blicken inåt respektive utåt … Aktiv_lytting? , Handlings- og refleksjonsmodellen? (3.) Frågandet går ut på att klarlägga situationen. At du utdyper og klargjør de forskjellige tilnærmingene.
    • Videreutvikling av norsk wikibokartikkel om(Å stille spørsmål) på basis av svensk artikkel om "Frågor" siden den norske artikkelen ikke er så veldig bra. Du trenger ikke oversette. Jeg kan få noen andre til å gjøre det.


  • I første runde ordner Rolf med tilpasning av tekst til wikibokformat.
  • Delen om ”Handledning av självständiga arbeten (examensarbete)” har jeg litt problemer med å forstå hva er for noe. Fint om du kunne forklare dette litt nærmere.