Hopp til innhold

Naturfag/Verdensrommet for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon
Bilde av Orion nebula. Et sted der stjerner blir født.

Dette hovedområdet dreier seg om vårt eget solsystem, jordas plass og det ytre verdensrom. Gjennom forskning og teknologiske nyvinninger øker kunnskapen om verdensrommet. Mediene informerer hyppig om denne kunnskapen. Emnet egner seg til å trekke inn framtidsperspektiver og åpner dermed for nysgjerrighet, undring og fascinasjon.


Mål for opplæringen er at eleven etter 10.årstrinn skal kunne

  • 10.1 - beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg.
  • 10.2 - gi en oversikt over teknologisk utstyr som brukes i utforskning av verdensrommet
  • 10.3 - presentere hovedtrekk i romfartens historie og samtale om forskning som kartlegger muligheter for liv på andre planeter.

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 10.årstrinn: