Naturfag/Undervisningsopplegg om verdensrommet for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
  • Universet Her er siden til norsk romsenter. Her finner elevene fakta om universets opprinnelse, og utvikling. Elevene finner også svar på hvordan det forskes på universet. Denne siden tar først og fremst for seg det første og andre kompetansemålet.
  • Månen, jordas omløp rundt solaDette er en animasjon av månens bevegelse rundt jorda, og jorda og månens bevegelse rundt sola. Dette tar spesielt for seg det siste kompetansemålet, hvor elevene skal beskrive planetenes bevegelser i universet, og hvordan måne og solformørkelse skjer.
  • Romfartens historie Her er en gjennomgang av romfartens historie. Den er enkel og oversiktlig, og kan pauses for å lese mer nøyaktig. Denne visningen tar først og fremst for seg det tredje kompetansemålet.
  • Måneformørkelse Dette er en side som tar for seg hvordan en måneformørkelse skjer. Det er animasjoner av en måneformørkelse. Siden kan være litt vanskelig, men de fleste vil skjønne hovedmomentene ved en måneformørkelse. Denne siden tar for seg det fjerde kompetansemålet.

Kompetansemålene etter 10. årstrinn:

  • 1. Beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg.
  • 2. Gi en oversikt over teknologisk utstyr som brukes i utforskning av verdensrommet.
  • 3. Presentere hovedtrekk i romfartens historie og samtale om forskning som kartlegger muligheter for liv på andre planeter.
  • 4. Beskrive planetenes bevegelser over himmelen ved bruk av animasjoner og forklare hvordan sol- og måneformørkelse og årstider oppstår.