Hopp til innhold

Naturfag/Kropp og helse for elever frem til 2.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Hovedområdet kropp og helse dreier seg om hvordan kroppen vår er bygd opp, og hvordan kroppen påvirkes og endres over tid. Respekt og omsorg for andre står også sentralt innenfor området. Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales hyppig i mediene. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette området er viktig for å kunne ta ansvar for egen kropp og fysisk og psykisk helse.

Mål for opplæringen er at eleven etter 2.årstrinn skal kunne

  • 2.1 sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen
  • 2.2 beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst ved aktiviteter ute og inne

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 2.årstrinn: