Musikk/Musikksjangre

Fra Wikibøker – frie læremidler
(Omdirigert fra «Musikksjangre»)
Logo Wikilæreboken i
musikk
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Kompetansemål[rediger]

Songbook by Davide Restivo

Hovedområdet lytte har musikkopplevelse og refleksjon som faglig fokus. Å kunne lytte er en grunnleggende forutsetning både for musikkopplevelse og for egen utøvelse, alene og i samspill med andre. Et samfunn med overflod av lyd og musikk krever musikalsk skjønn og vurderingsevne hos den som lytter. Her inngår også arbeid med barnesangkultur, samisk musikk og folkemusikk, kunstmusikk, improvisert og rytmisk musikk. Musikalsk mangfold og sjangerbredde som ivaretar hovedlinjer innenfor ulike musikalske sjangere, utgjør således en faglig kjerne i dette hovedområdet på alle årstrinn.

2. årstrinn[rediger]

Mål for opplæringen er at eleven etter 2.årstrinn skal kunne

 • "samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi"
 • "samtale om egen bruk av musikk og egen musikksmak"

4. årstrinn[rediger]

Mål for opplæringen er at eleven etter 4.årstrinn skal kunne:

 • 4.1 "gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og folkemusikk fra andre kulturer"
 • 4.2 "gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha"
 • 4.3 "beherske et sangrepertoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon"
 • 4.4 "delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangere"

7. årstrinn[rediger]

Mål for opplæringen er at eleven etter 7.årstrinn skal kunne:

 • 7.1 "Gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken"
 • 7.2 "Diskutere særtrekk ved kunstmusikk, norsk og samisk folkemusikk, folkemusikk fra andre land og rytmisk musikk"
 • 7.3 "Samtale om hvordan musikk både er et kunstnerisk uttrykk og en kommersiell vare"
 • 7.4 "Gi uttrykk for egne vurderinger om hvordan musikkens bruk og funksjon har endret seg gjennom tidene"
 • 7.5 "Uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare"
 • 7.6 "Gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom ulike former for rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk"

10. årstrinn[rediger]

Mål for opplæringen er at eleven etter 10.årstrinn skal kunne:

 • 10.1 "øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk"
 • 10.2 "gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk"
 • 10.3 "diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser"
 • 10.4 "gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere"
 • 10.5 "gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom ulike former for rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk"

Musikkhistorie[rediger]

klassisk[rediger]

musikal[rediger]

rock[rediger]