Naturfag/Kropp og helse for elever frem til 4.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Hovedområdet kropp og helse dreier seg om hvordan kroppen vår er bygd opp, og hvordan kroppen påvirkes og endres over tid. Respekt og omsorg for andre står også sentralt innenfor området. Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales hyppig i mediene. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette området er viktig for å kunne ta ansvar for egen kropp og fysisk og psykisk helse.

Mål for opplæringen er at eleven etter 4.årstrinn skal kunne

  • 4.1 samtale om utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen
  • 4.2 beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp, og funksjonen til noen indre organer
  • 4.3 beskrive noen vanlige barnesykdommer og hva vaksinering er
  • 4.4 observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner
  • 4.5 samtale om ulike følelsesmessige opplevelser og reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 4.årstrinn: