Digitale fortellinger i skolen/Digitale fortellinger om kropp og helse

Fra Wikibøker – frie læremidler

Her blir det vist til eksempler på digitale fortellinger om kroppen vår.

Digital fortelling om kroppen vår[rediger]

Nøkkelfakta[rediger]

 • Digital bildefortelling om kroppen vår
 • Lengde: 3:37
 • Innhold:
 • Læreplanmål: eleven skal kunne ”beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp, og funksjonen til noen indre organer”.
 • Popularitet: Meget populær. 4168 visninger per 28.feb 2012, publisert 26 feb 2009
 • Kommentarer på YouTube (per jan 2012): "Oppgave? Jeg likte den. :)"

Vurdering[rediger]

Struktur:

 • Fin oppbygging av fortellingen, som tar for seg de viktigste delene av kroppen fra toppen og nedover.

Innlevelse:

 • God og engasjerende innlevelse.

Faglig relevans:

 • Jeg tror denne kan brukes i småskolen. Progresjonen er allikevel kanskje litt rask? Snakker litt fort innimellom.

Opphavsrett:

 • Veldig godt og grundig arbeid med opphavsretten, hvor alle arbeider er referert i rulleteksten, med kobling og beskrivelse av hvor det er brukt.
 • Lyd- og bildekvalitet (teknisk gjennomføring)
 • Helt ok.

Multimodal fremstillingsform:

 • Studentene bruker animasjon, illustrasjoner og fotografier i fint samspill for å få fram innholdet i fortellingen. Er ikke bakgrunnsmusikken litt høy? Dette kan virke forstyrrende.

Kilder:

 • Grundig og godt. Eksempel til etterfølgelse.

Generelt:

 • Grundig og gjennomtenkt fortelling. Passer imidlertid ikke rett inn i sjangeren digitale fortellinger. Ligger nærmere en faktapresentasjon. Formuleringer av typen "visste du at" angir et anslag av personlig henvendelse til seeren.