IKT i utdanning/Pedagogisk bruk av video

Fra Wikibøker – frie læremidler

Den pedagogiske bruken av Vidcast eller video på nettet øker. De finnes i en rekke ulike varianter. Man kan for eksempel lage presentasjoner uten å være tilstede i klasserommet (for eksempel via screencast) eller man kan ta opptak av den fysiske undervisningen som man driver. Nedenfor vises det til en oversikt fra ulike fag.

Eksempler fra Norge[rediger]

Videoer fra mattefaget[rediger]


Videoopptak av forelesninger[rediger]

Fra NKUL[rediger]

Hvert år arrangerer for eksempel NTNU i Trondheim en stor samling for lærere om bruk av IKT i skolen. Mange interessante foredrag er lagt ut på nettet. Dette kan være relevante ressurser for lærere å bruke:

  • Fullstendig oversikt over disse foredragene og andre foredrag fra NKUL 2007 finner du her. Nedenfor følger noen eksempler på interessante foredrag som er relevante for temaet IKT i utdanning:
    • Video fra NKUL 2007 om "Ungdom og personvern" ved Ove Skåra og Charlotte Erikstad. Fokus er på kampanjen du bestemmer. Dette foredraget varer fra 7.minutt frem til ca. 45.minutt i videospilleren
    • Video fra NKUL 2007 om "Sosial innholdsproduksjon og den digitale persona" ved Eirik Newth. Snakker blant om web 2.0, facebook og deres definisjon av venner. Om den nye oppmerksomhetsøkonomien og betydningen av å synliggjøre seg over nettet. Foredraget varer fra 54.minutt - 90.minutt.

Eksempler fra utlandet[rediger]

Wikibokartikkel om pedagogisk bruk av vidcast? MIT-selvinstruerende kursmateriell der meningen er at hvem som helst skal få tilgang til hele pakker som de kan bruke i forhold til egenlæring.

Eksempler på forelesninger som blir lagt ut på amerikanske universitet[rediger]

  • Universitetet i Berkeley legger ut en rekke forelesninger som både webcast og podcast her Du kan abonnere på nyheter via RSS.
  • Se for eksempel her.

Å filme egen utregning på papir[rediger]

  • Film med regning av algebraoppgave (uten lyd). Også lagt ut på You Tube Kommentar:

Eksterne ressurser[rediger]