Hopp til innhold

HTML

Fra Wikibøker – frie læremidler

HTMLUtviklingsfase: 00% (ved {{{2}}})


  


HTML, Hypertext Markup Language, er et markeringsspråk som brukes for å bygge en nettside av «elementer». Elementet kan være et avsnitt, en liste, en del av en tabell eller lignende. Ønsker du at siden skal ha en meny, et banner, bilder, videoer eller lignende. Alt er knyttet til forskjellige elementer.

Elementene er omsluttet av tagger som angir elementets navn. Noen eksempler på elementer er p (en: paragraph), table som omslutter tabeller og div (en: content division) som deler inn en blokk med sideinnhold. Elementet har en innledende tagg og en avsluttende tagg. Nedenfor brukes element som et eksempel og vil i HTML-kode erstattes av det egentlige navnet på taggen.

<element> innledende tagg
</element> avsluttende tagg
<element>Elementets innhold skal omsluttes av en innledende tagg og en avsluttende tagg</element>

Det finnes svært mange elementer, og i den nye HTML5-standarden er de delt inn i nye kategorier.[1] Tidligere ble det skilt mellom to viktige kategorier av elementer. Én type element er blokkelementer. (en: block-elements), en annen type er inline-elementer (en: inline-elements)

Forenklet forklart er forskjellen mellom de to kategoriene at blokkelementer kan omslutte større deler av en side og omfatte andre blokkelementer og inline-elementer.

«Blokkelementer»

[rediger]
<address> Kontaktinformasjon
<article> Artikkelinnhold
<aside> Nyttig informasjon som er litt på sidelinjen
<blockquote> innrykket blokk med tekst
<details> En informasjonsboks som kan skjules
<dialog> Meldingsboks
<dd> Forklaring i en definisjonsliste
<div> Inndeling av en side
<dl>  Definisjonsliste
<dt> Term i en definisjonsliste
<fieldset> Etikett på et sett med utfyllbare felter
<figcaption> Figurtekst/bildetekst
<figure> Samler media i en figur (se <figcaption>).
<footer> Bunntekst for en seksjon eller en side
<form> Skjema for utfylling
<h1> – <h6> Overskriftsnivåer fra 1–6
<header> Topptekst for en seksjon eller en side
<hgroup> Groups header information.
<hr> Horisontal linje
<li> Element i liste
<main>  Dokumentets hovedinnhold
<nav>  Inneholder lenker for navigasjon
<ol> Nummerert liste
<p>  Tekstavsnitt
<pre> Preformatert tekst
<section> Seksjon av siden
<table> Tabell
<ul> Usortert liste

Denne bokens undersider

[rediger]

Sider som ikke gir mening foreløpig

[rediger]

Eksterne Lenker

[rediger]

Noter

[rediger]
  1. Hentet fra «HTML Living standard» html.spec.whatwg.org den 18. februar 2021