HTML/Matematikkbok/Komplisert matematikk

Fra Wikibøker – frie læremidler

Derivasjon[rediger]

En variabel[rediger]

Definisjoner[rediger]

Den deriverte til i punktet

Flere variable[rediger]

Definisjoner[rediger]

Partiellderivert[rediger]

Regne alle andre enn den man deriverer med hensyn på som konstanter.

Jacobi-matrisen[rediger]

Matrise som består av alle partiellderiverte. Hver radvektor er en gradient.

Gradient[rediger]

Vektor som gir retningen til raskeste stigning.

Hessian-matrisen[rediger]

Symmetrisk matrise som inneholder de andrederiverte.

Differensial[rediger]

Lineær avbildning.

Retningsderivat[rediger]

Stigningstall når man ser i en bestemt retning.

Integrasjon[rediger]

En variabel[rediger]

Definisjoner[rediger]

Ubestemt integral[rediger]

Bestemt integral[rediger]

Flere variable[rediger]

Definisjoner[rediger]

Vektorer[rediger]

Følger[rediger]

Rekker[rediger]

Konvergens[rediger]

Følger[rediger]

Integral[rediger]

Rekker[rediger]