Hopp til innhold

HTML/Tekstformatering

Fra Wikibøker – frie læremidler

Om hvordan tekst formateres i html[rediger]

Automatisk tekstbryting:[rediger]

Det er verd å merke seg at html-dokumenter som regel ignorerer linjeskift (ASCII code 13, 10). Tekstlinjen brytes normalt ikke før all plass er brukt opp. Teksten brytes foran det første ordet som ikke får plass. Linjen brytes da ved mellomrom. Om det følger flere enn ett mellomrom etter hverandre, blir de øvrige ignorert. Dette gjøres både for å få en lettlest html-kode og for å kunne få tekstvisningen til å tilpasse seg den disponible plassen. Teksten brytes normalt av blokk elementer, slik som overskrifter og avsnitt.

Hva gjør man når dette ikke er hensiktsmessig? For å sette inn et tvungent linjeskift, kan man bruke br elementet. I de tilfellene hvor tekstbryting og mellomrom er viktige for forståelsen, kan man benytte elementet pre. Hvis man først og fremst trenger en tabellarisk oppstilling, kan table være en bedre løsning.

Hvordan skrive «ulovlige» tegn:[rediger]

Da starttagg og endtagg tegnet brukes for å markere start og slutt på tagger, kan disse ikke brukes direkte i et html dokument. For å løse dette problemet, må man bruke spesielle tekst koder.


Her følger noen eksempler:[rediger]

&lt; brukes for å skrive < tegnet.
&gt; brukes for å skrive > tegnet.
&amp; brukes for å skrive & tegnet.
&nbsp; brukes for å skrive mellomrom uten tekstbryting.