HTML/Elementer

Fra Wikibøker – frie læremidler

Html-elementer[rediger]

En html-side består av html-tagger i tillegg til selve teksten. En html-tagg starter med tegnet «<» og slutter med «>». Mellom disse står navnet på taggen, deretter eventuelle attributter. Attributtene gir tilleggskommandoer til taggen, noe som ofte er helt nødvendig for at den skal virke som den skal. Taggene opptrer som regel parvis med en starttagg og en sluttagg. Sluttaggen har en skråstrek foran tagg-navnet. Teksten mellom start-taggen og slutt taggen utgjør selve innholdet (teksten), og blir vist på nettsida slik taggen(e) bestemmer. Starttagg, tekst og slutttagg er til sammen et html-element.


Eksempel 1.1:
<h1>Overskrift</h1>
<em>uthevet tekst</em>


«<h1>» og «</h1>» angir en overskrift av første nivå,
mens «<em>» og «</em>» angir at teksten mellom dem skal være uthevet.