Naturfag/Fenomener og stoffer for elever frem til 4.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon


Hovedområdet fenomener og stoffer omfatter sentrale områder fra fysikk og kjemi. Her behandles hvordan stoffer er oppbygd, reagerer med hverandre, sentrale fenomener som lyd, lys, elektrisitet og magnetisme, energi og energikilder.

Området dreier seg om sammenhenger mellom fenomener, og hvordan mennesker har lært seg å utnytte ulike fenomener og stoffer.

I Vg1 er dette hovedområdet kalt energi for framtiden som uttrykk for vektlegging innenfor hovedområdet.


Mål for opplæringen er at eleven etter 2.årstrinn skal kunne

  • 4.1 Beskrive hvordan og drøfte hvorfor vi kildesorterer
  • 4.2 Gi eksempel på et kretsløp i naturen med utgangspunkt i biologisk nedbrytning
  • 4.3 Gjennomføre forsøk som viser at stoffer kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger
  • 4.4 Gjøre forsøk med luft og lyd og beskrive observasjonene
  • 4.5 Beskrive egne observasjoner av vær og skyer og måle temperatur og nedbør

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 4.årstrinn: